Kirkene i Vestby inviterer til babysang onsdager fra kl. 12.00 til 13.30
Les mer
Trosopplæring i menighetene i Vestby
Velkommen til gode og spennende aktiviteter i menighetene i Vestby. Skolen er ikke lenger en aktør for kirkens trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, ansvar for opplæring av sine medlemmer. I Vestby jobber vi med å lage en plan for trosopplæringen som skal sikre at alle barn og unge får tilbud om totalt 315 timer fra de er 0 til 18 år. Formål for trosopplæringen: Trosopplæringsplanene skal bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som - vekker og styrker kristen tro - gir kjennskap til den treenige Gud - bidrar til kristen livstolkning og livsmestring - utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.
Les mer
Onsdag, Mars 27, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Torsdag, Mars 28, 2019
17:30 Baluba sang og lek
for barn 4-8 år i Son kulturkirke
17:30 Vestby barnekor
for 1-5 klasse på Vestby menighetshus
18:45 Vestby ungdomskor
fra 6 klasse og oppover. Øver på Vestby menighetshus.
19:00 Såner kirkekor
øver i Såner kirke
Søndag, Mars 31, 2019
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Silje Mathea Kleftås Nygård, Tatiana Grushina
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Såner kirke v/ Torbjørn Aas, Svein Hordnes
Mandag, April 1, 2019
11:30 Formiddagstreff
på Vestby menighetshus. Vi får besøk av Berit Sandvig fra Vestby Frivilligsentral. Ellers blir det servering, allsang, andakt, sosialt samvær, loddsalg. Trenger du å bli hentet, kan du ringe kirkekontoret samme dag før kl.10.00 på tlf 64 98 00 76
Onsdag, April 3, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Torsdag, April 4, 2019
17:30 Baluba sang og lek
for barn 4-8 år i Son kulturkirke
17:30 Vestby barnekor
for 1-5 klasse på Vestby menighetshus
18:45 Vestby ungdomskor
fra 6 klasse og oppover. Øver på Vestby menighetshus.
19:00 Såner kirkekor
øver i Såner kirke
Søndag, April 7, 2019
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Hvitsten kirke v/ Silje Mathea Kleftås Nygård, Tatiana Grushina
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Son kulturkirke v/Marit Bekken, Svein Hordnes. Kirkeskyss: 928 28 032
Onsdag, April 10, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Torsdag, April 11, 2019
17:30 Baluba sang og lek
for barn 4-8 år i Son kulturkirke
17:30 Vestby barnekor
for 1-5 klasse på Vestby menighetshus
18:45 Vestby ungdomskor
fra 6 klasse og oppover. Øver på Vestby menighetshus.
19:00 Såner kirkekor
øver i Såner kirke
Søndag, April 14, 2019
11:00 Felles Palmesøndags gudstjeneste
i Garder kirke v/ Anette Nylænder, Tatiana Grushina
Torsdag, April 18, 2019
18:00 Felles Skjærtorsdags gudstjeneste m/ nattverd
i Son kulturkirke v/ Silje M. K Nygård, Tatiana Grushina. Kirkeskyss: 456 10 608
Fredag, April 19, 2019
11:00 Felles Langfredagsgudstjeneste
i Såner kirke v/ Torbjørn Aas, Tatiana Grushina. Kirkeskyss:907 32 083
13:00 Korsvandring
Vardåsen v/ Marit Bekken
Søndag, April 21, 2019
11:00 Felles Høytidsgudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Marit Bekken, Torbjørn Aas, Svein Hordnes

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone