Hver siste torsdag i måneden er det legoklubb på Vestby menighetshus, Kl. 18.10-19.30, for deg som går i 1.-4.klasse.
Les mer
Velkommen til barnas påskefest!
Søndag 28. april inviteres alle barnefamilier, og 5-åringer spesielt, til en egen påskefeiring i Son kulturkirke.
Les mer
Babysang i Vestby og Son
Kirkene i Vestby inviterer til babysang onsdager fra kl. 12.00 til 13.30
Les mer
Trosopplæring i menighetene i Vestby
Velkommen til gode og spennende aktiviteter i menighetene i Vestby. Skolen er ikke lenger en aktør for kirkens trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, ansvar for opplæring av sine medlemmer. I Vestby jobber vi med å lage en plan for trosopplæringen som skal sikre at alle barn og unge får tilbud om totalt 315 timer fra de er 0 til 18 år. Formål for trosopplæringen: Trosopplæringsplanene skal bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som - vekker og styrker kristen tro - gir kjennskap til den treenige Gud - bidrar til kristen livstolkning og livsmestring - utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.
Les mer
Onsdag, Juli 24, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son Kulturkirke
Kveldsmessen varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Søndag, Juli 28, 2019
19:00 Kveldsgudstjeneste m/nattverd
i Hvitsten kirke v/ S. Nygård, T. Grushina
Onsdag, Juli 31, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son Kulturkirke
Kveldsmessen varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Søndag, August 4, 2019
11:00 Gudstjeneste m/ dåp og nattv
i Vestby kirke v/ S. Nygård, S. Hordnes
Onsdag, August 7, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son Kulturkirke
Kveldsmessen varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Søndag, August 11, 2019
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Garder kirke v/ M. Bekken, S. Hordnes
Onsdag, August 14, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son Kulturkirke
Kveldsmessen varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Onsdag, August 21, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son Kulturkirke
Kveldsmessen varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Mandag, August 26, 2019
18:30 Møte i Garder misjonsforening (NMS)
hos Kari Rustad, Garder veien 353, Vestby. Tone Eng fra Frivilligsentralen i Ås forteller om sitt arbeid med sorggrupper "sorg og omsorg". Charlotte Justnes synger og spiller. Andakt. Alle hjertelig velkommen!
Onsdag, August 28, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son Kulturkirke
Kveldsmessen varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone