Alle 7åringer er spesielt invitert, med hele familien, til Gøy på landet i Garder torsdag 30. mai.
Les mer
Legoklubb på menighetshuset!
Hver siste torsdag i måneden er det legoklubb på Vestby menighetshus, Kl. 18.10-19.30, for deg som går i 1.-4.klasse.
Les mer
Velkommen til barnas påskefest!
Søndag 28. april inviteres alle barnefamilier, og 5-åringer spesielt, til en egen påskefeiring i Son kulturkirke.
Les mer
Babysang i Vestby og Son
Kirkene i Vestby inviterer til babysang onsdager fra kl. 12.00 til 13.30
Les mer
Trosopplæring i menighetene i Vestby
Velkommen til gode og spennende aktiviteter i menighetene i Vestby. Skolen er ikke lenger en aktør for kirkens trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, ansvar for opplæring av sine medlemmer. I Vestby jobber vi med å lage en plan for trosopplæringen som skal sikre at alle barn og unge får tilbud om totalt 315 timer fra de er 0 til 18 år. Formål for trosopplæringen: Trosopplæringsplanene skal bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som - vekker og styrker kristen tro - gir kjennskap til den treenige Gud - bidrar til kristen livstolkning og livsmestring - utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.
Les mer
Onsdag, Mai 22, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Torsdag, Mai 23, 2019
17:30 Baluba sang og lek
for barn 4-8 år i Son kulturkirke
17:30 Vestby barnekor
for 1-5 klasse på Vestby menighetshus
18:45 Vestby ungdomskor
fra 6 klasse og oppover. Øver på Vestby menighetshus.
19:00 Såner kirkekor
øver i Såner kirke
Søndag, Mai 26, 2019
11:00 Gudstjeneste m/ dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Anette Nylænder, Tatiana Grushina.
11:00 Gudstjeneste m/dåp og naatverd
i Såner kirke v/ Silje M. K. Nygård, Svein Hordnes. Kirkeskyss: 907 32 083
Mandag, Mai 27, 2019
18:30 Møte i Garder misjonsforening (NMS)
i Kirkestallen ved Hobøl kirke. Inger Foss forteller og viser bilder fra Madagaskar. Andakt.Charlotte Justnæs synger og spiller, Aud Anstensrud forteller om Hobøl kirkes historie. Alle hjertelig velkommen!
Onsdag, Mai 29, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Torsdag, Mai 30, 2019
11:00 Gøy på landet gudstjeneste
v/ Garder kirke/Gardarheim v/ Eldrid Røyneberg, Svein Hordnes. 7 åringer er spesielt inviterte. Grilling, ta med grillmat, noe å sitte på. Sang v/ Barne - og ungdomskoret.
Søndag, Juni 2, 2019
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Torbjørn Aas, Svein Hordnes
Onsdag, Juni 5, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Torsdag, Juni 6, 2019
19:00 Såner kirkekor
øver i Såner kirke
Søndag, Juni 9, 2019
11:00 Felles Høytidsgudstjeneste m/dåp og nattverd
i Såner kirke v/ Marit Bekken, Tatiana Grushina. Kirkeskyss: 95 99 41 62
Mandag, Juni 10, 2019
12:00 Felles Høytidsgudstjeneste 2.pinsedag
på Oscarsborg
Onsdag, Juni 12, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Torsdag, Juni 13, 2019
19:00 Såner kirkekor
øver i Såner kirke
Søndag, Juni 16, 2019
11:00 Miljøagentgudstjeneste m/ dåp og nattverd
i Hvitsten kirke v/ Josva D .Kvilstad, Svein Hordnes
Onsdag, Juni 19, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Torsdag, Juni 20, 2019
19:00 Såner kirkekor
øver i Såner kirke
Søndag, Juni 30, 2019
11:00 Økumenisk gudstjeneste m/nattverd
på Solåsen v/ Tatiana Grush
Mandag, August 26, 2019
18:30 Møte I Garder misjonsforening (NMS)
hos Kari Rustad, Garder veien 353, Vestby. Tone Eng fra Frivilligsentralen i Ås forteller om sitt arbeid med sorggrupper "sorg og omsorg". Charlotte Justnes synger og spiller. Andakt. Alle hjertelig velkommen!

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone