Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, sier David i salme 121

publisert: 17. September 2019

Nepal, fjell-landet, er mest kjent som base for klatrere til Mount Everest i Himalaya.  

Vestby Felles Menighetsråd er nå enige i at alle menighetene fra 2019 skal ha et felles misjons-prosjekt. Himalpartners prosjekt i Nepal. Dette skal vi støtte med forbønn  og økonomisk. Dette er gledelig for alle.

Hva er Himalpartner?  Tidligere het organisasjonen, Tibetmisjonen. Det er mer enn 80 år siden de første misjonærene startet sitt arbeid i Nepal. Arbeidet i Tibet ble raskt utilgjengelig for omverdenen, men innsatsen fortsatte i flere områder rundt Himalaya.  Det var viktig med et navnebytte. Prosjektene er de samme, og i Nepal er det mange tibetanske folkegrupper.

Det har vært viktig å gi folket i Nepal vannkraft, teknisk utvikling, helsetjenester, utdanning og hjelp til selvhjelp.

Det ene prosjektet vi skal støtte er:

«En bedre skolehverdag»

Det dreier seg om å skolere førskole- og grunnskolelærere slik at barna får en skolehverdag der lek, sang og dans har stor plass, der straff og trusler er borte (i motsetning til «vanlig skole») og der den enkeltes behov er forsøkt tatt hensyn til.

Dette har møtt en del motstand hos foreldre som mener at en ørefik må til nå og da.

Utdanning og skolegang er den største enkeltfaktoren for å fremme utvikling i fattige land. Det er også viktig for barns og foreldres mentale helse.

Det andre prosjektet vi skal støtte er:

Yrkesskolen i Butwal - en yrkesskolen som Odd Hoftun bygget opp tidlig på 1960- tallet.

Gjennom United Mission to Nepal hadde Hoftun fått i oppdrag å bygge Tansen sykehus, faktisk en kongelig befaling. Vannkraftingeniøren oppdaget at det var en skrikende mangel på kompetanse innenfor byggfag, rørleggere, snekkere, elektrikere, etc.

Det var foranledningen til BTI. Det ble kalt et institutt og lagt under industridepartementet for best mulig å integrere undervisningen, lærlingene, etc. i den lokale industrien, som etter hvert ble utviklet i Butwal.  Det som nå skjer med yrkesskolen i Butwal (egentlig Butwal Technical Institute, er kjempespennende.

Da de startet opp, var Butwal et støvete og ugjestmildt tettsted på ei slette nedenfor Himalaya. I dag er det en by med en yrende industri innenfor tekniske fag. Mange mekaniske verksteder som lager og reparerer utstyr for vannkraftindustrien i inn- og utland ligger der.

Nå er det et stort behov for å ruste opp utstyr og materiell på instituttet. Samtidig ønsker myndighetene at BTI skal utarbeide nye læreplaner for to nye fag; ett som går på datateknologisk maskinfag (CNC) og ett innenfor Bygg & Anlegg. De skal tas i bruk i hele Nepal. Dette er en fornyelse av «den industrielle revolusjon» i Nepal fra 1960 fram mot år 2000. Etter en lang søknadsprosess kom den etterlengtede bekreftelsen på at Norad bevilget midler til denne opprustningen i 2018.

Byggingen må være i gang før neste besøk

«Planen er å komme tilbake til BTI i november 2019 eller februar 2020,» sier Brigt Roar Skeie. Han jobber ved Knarvik Videregående skole og er involvert i opprustning av BTI, Butwal Technical Institute i Nepal. «Men da må byggeprosessene være i gang. Vi planlegger et bygg for CNC inne på området som BTI er på nå. På andre siden av elva, på en flate, planlegges byggfagavdelingen med både klasserom og verksteder».

Stine Rå var med Brigt Roar på besøket. Stine gikk ut av Knarvik Videregående i fjor og jobber nå som CNC-operatør på Rolls Royce i Bergen.

     Stine sammen med lokale lærere.

 

En annen av fagrådgiverne i prosjektet er Jim Lindquist fra Halden. Sammen med prosjektleder Raj Kumar Tapa, deltok han på møter med Utdanningsdirektoratet i hovedstaden Katmandu.

Vi sakset dette fra Tibetaneren i  1/2019. »I Norge jobber jeg som rådgiver innenfor videregående opplæring og leder faggrupper innen bygg og anlegg og teknologifag. Oppgaven er å kartlegge og forberede utdanningssystemet for å møte den raske teknologiutviklingen knyttet til digitalisering, robotisering og hvordan tilpasse vårt utdanningssystem til stadig raskere endringer. Kontrastene til verkstedene på BTI oppleves da som enorme. Jeg spør meg der jeg står i et klasserom og ser unge gutter og jenter stå å file for hånd; Er dette 2019? Sammen med Brigt Roar Skeie er nå vår oppgave å bistå BTI med å forberede for bygging av to nye skolebygg, innkjøp av moderne CNC verktøymaskiner og utruste for en ny linje innen byggfag. Det er med ærefrykt jeg tar del i dette arbeidet. Det er gjort så mye bra her fra tidligere tider.»

Som et ledd i denne prosessen hadde Gjermund Stensrud forrige høst et opphold i Butwal der han jobbet frivillig med å bistå BTI i oppgradering av sine datasystemer.

Les hans reisebrev i Tibetaneren nr 4/2018

 Vi i Misjonsutvalget i Vestby Felles Menighetsråd, håper dette er noe du kan tenke deg å være med å støtte, både økonomisk og med forbønn.

Vi kan hjelpe våre søsken til et bedre liv, ved å gi de en trygg grunnskoletid og en yrkesutdanning det er behov for i dagens Nepal. Vår støtte endrer medmenneskers liv og gir dem en forutsigbar hverdag.

 Økonomisk støtte kan sendes til Menighetens VIPPS kont nr. 13311.

Husk å merke med Misjonsprosjektet og Ditt navn.

 Forbønn

For Butwal: Brigt Roar Skeie, Jim Lindquist, Gjermund Stensrud og Stine Rå

Prosjektleder Raj Kumar Tapa

For Skoleprosjektet: Calle Wahlström, ansatt i Nepal.

Du kan abonnere på Tibetaneren ved å bestille gratis abonnement på Himalpartners nettsider, eller ved å ved å sende en mail til post@himalpartner.no

Tidligere nummer av Tibetaneren ligger åpent på nettsiden. https://www.himalpartner.no/

På nettsiden kan du også registrere deg for å motta jevnlige nyhetsbrev.

Følg også Himalpartner på Facebook og få informasjon om prosjektene og Himalpartners øvrige arbeid.

Vi ønsker å holde dere oppdatert om økonomisk støtte og forbønnsemner  i Menighetsbladet framover.

Med vennlig hilsen May-Elisabeth Kanestrøm (Såner)og Dagny E. Jegstad (Vestby

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone