Vestby menighetsblad

Her kan du lese menighetsbladet på skjerm i PDF-format. Menighetsbladet kommer ut 4 ganger i året.

Klikk på det bladet du ønsker å lese nedenfor.

Menighetsblad nr 2 - 2020
Menighetsblad nr 1 - 2020
Menighetsblad nr 4 - 2019
Menighetsblad nr 3 - 2019
Menighetsblad nr 2 - 2019
Menighetsblad nr 1 - 2019

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone