For å begrense spredning av Covid-19-viruset er menighetenes aktiviteter innstilt inntil videre.
Les mer
Garder kirkested
Garder kirkested
Garder kirkesteds historie.
Av Arne Eriksen
Les mer
Hvitsten kirkested
Av Arne Eriksen
Les mer
Son kulturkirke
Strømbråten kapell
Av Arne Eriksen
Les mer
Såner kirkested
Av Arne Eriksen
Les mer
Søndag, august 9, 2020
11:00 Gudstjeneste i Garder kirke
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Frøydis Haug og Svein-Gerhard Hordnes
11:00 Gudstjeneste i Son kulturkirke
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Kristin Gulowsen og Tatiana Grushina
Onsdag, august 12, 2020
19:00 Bli med på tur!
Onsdagsmessen blir inntil videre erstattet med en «Bli med på tur» vandring på ca 1 time. Oppmøte utenfor Son kulturkirke.
Søndag, august 16, 2020
11:00 Gudstjeneste i Såner kirke
Gudstjeneste med nattverd ved Gunnvor Hovland og Svein-Gerhard Hordnes
19:00 Kveldsgudstjeneste i Hvitsten kirke
Kveldsgudstjeneste ved Frøydis Haug og Svein-Gerhard Hordnes
Onsdag, august 19, 2020
19:00 Bli med på tur!
Onsdagsmessen blir inntil videre erstattet med en «Bli med på tur» vandring på ca 1 time. Oppmøte utenfor Son kulturkirke.
Søndag, august 23, 2020
11:00 Gudstjeneste i Vestby kirke
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Torbjørn Aas og Tatiana Grushina
19:00 Sommerkveld i Strømbråten kapell
Kveldsgudstjeneste ved Gunnvor Hovland og Tatiana Grushina
Søndag, august 30, 2020
11:00 Gudstjeneste i Hvitsten kirke
Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Marit Bekken og Tatiana Grushina
13:00 Samtalegudstjeneste i Son kulturkirke
Gudstjeneste med konfirmanter ved Frøydis Haug og Svein-Gerhard Hordnes
Mandag, august 31, 2020
18:30 Møte i Garder misjonsforening
på Klokkekjærstad, nær Garder kirke. Andakt og tema v/ Elisabeth og Njål Gjenenstad. Felles kjøring fra Garder kirke kl.18.15. Alle hjertelig velkommen!

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone