Garder kirkested
Garder kirkested
Garder kirkesteds historie.
Av Arne Eriksen
Les mer
Hvitsten kirkested
Av Arne Eriksen
Les mer
Son kulturkirke
Strømbråten kapell
Av Arne Eriksen
Les mer
Såner kirkested
Av Arne Eriksen
Les mer
Vestby kirkested
Av Arne Eriksen
Les mer
Onsdag, November 20, 2019
12:00 BABYSANG
i Son kulturkirke, Samlingen er gratis, ta m/ enkel matpakke, eller kjøp en enkel lunsj til kr 30,-
19:00 Onsdagsmesse
Son kulturkirke m/ påfølgende kveldsmat
Torsdag, November 21, 2019
17:30 Vestby barnekor
For barn i 1-5. klasse. Vi øver hver torsdag på Vestby menighetshus.
18:45 Vestby ungdomskor
For dere i 6. klasse og oppover. Vi øver hver torsdag på Vestby menighetshus.
Søndag, November 24, 2019
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattv
i Vestby kirke v/ K. Gulowsen, S. Hordnes
11:00 Gudstjeneste m/ dåp og nattv
i Såner kirke v/ M. Bekken, T. Grushina. Kirkeskyss: 959 94 162
Mandag, November 25, 2019
18:30 Garder misjonsforening
møte hos Tone Pedersen, Sole alle 57 i Vestby. Besøk av Inger Foss, andakt v/ Marit Bekken. Alle hjertelig velkommen. Felles kjøring fra Garder kirke kl.18.00
Onsdag, November 27, 2019
19:00 Onsdagsmesse
Son kulturkirke m/ påfølgende kveldsmat
Torsdag, November 28, 2019
17:30 Vestby barnekor
For barn i 1-5. klasse. Vi øver hver torsdag på Vestby menighetshus.
18:45 Vestby ungdomskor
For dere i 6. klasse og oppover. Vi øver hver torsdag på Vestby menighetshus.
Søndag, Desember 1, 2019
11:00 Lys våken gudstjeneste m/dåp og natteverd, 5 års jubileum
i Son kulturkirke v/K. Gulowsen, T. Grushina. Kirkekaffe. Kirkeskyss: 456 10 608
16:00 Lymesse
i Garder kirke v/ M. Bekken, Kirkeskyss: 971 40 747
16:00 Lysmesse og utdeling av 4 årsbok
i Hvitsten kirke v/ T. Aas, S. Hordnes
Mandag, Desember 2, 2019
11:30 Foriddagstreff
på Vestby menighetshus. Underholdning, servering, andakt, loddsalg og sosialt samvær. Trenger du å bli hentet, kan du ringe kirkekontoret innen mandag kl.10.00 på tlf 64 98 00 76
Onsdag, Desember 4, 2019
19:00 Onsdagsmesse
Son kulturkirke m/ påfølgende kveldsmat
Torsdag, Desember 5, 2019
17:30 Vestby barnekor
For barn i 1-5. klasse. Vi øver hver torsdag på Vestby menighetshus.
18:45 Vestby ungdomskor
For dere i 6. klasse og oppover. Vi øver hver torsdag på Vestby menighetshus.
Søndag, Desember 8, 2019
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattv
i Vestby kirke v/ S. Nygård, S. Hordnes
19:00 Julens salmer
i Garder kirke v/ S. Nygård, S. Hordnes. Kirkeskyss: 971 40 747
Onsdag, Desember 11, 2019
19:00 Onsdagsmesse
Son kulturkirke m/ påfølgende kveldsmat
Torsdag, Desember 12, 2019
17:30 Vestby barnekor
For barn i 1-5. klasse. Vi øver hver torsdag på Vestby menighetshus.
18:45 Vestby ungdomskor
For dere i 6. klasse og oppover. Vi øver hver torsdag på Vestby menighetshus.
Søndag, Desember 15, 2019
11:00 Gudstjeneste M7dåp og nattv
i Såner kirke v/ K. Gulowsen, S. Hordnes. Kirkeskyss: 456 10 608
11:00 Vi synger julen inn
i Vestby kirke v/ M. Bekken, T. Grushina
Onsdag, Desember 18, 2019
19:00 Onsdagsmesse
Son kulturkirke m/ påfølgende kveldsmat

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone