Dåp i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten kirke

Dåp i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten kirke

publisert: 18. Juni 2020

Koronatider -

For høsten 2020 ligger det nå mulighet for å melde dåp i de ordinære gudstjenestene. Dette er imidlertid med forbehold om endringer som følge av smittevern- og deltagerrestriksjoner. For mere info, ta kontakt med menighetsarbeider Marit Roos Hansen på marit.roos.hansen@vestby.kommune.no eller 64 98 00 76.

Barnedåp

Det er alltid en stor glede for menighetene å kunne ta imot nye barn i kirken. Dåpen er en flott anledning til å samle slekt og venner til en fest for det nye barnet. I dåpen blir barna båret fram for Gud, de får ta del i dåpens store mysterium og blir medlemmer i kirken.

Dåpen er en del av en vanlig gudstjeneste, der folk fra menigheten er til stede, og vi leser fra Bibelen, synger, ber og lytter til musikk. I gudstjenestelisten på denne nettsiden finner du en liste over gudstjenestene i nær framtid, der det også er merket hvilke gudstjenester som er åpne for dåp. Når du har funnet en gudstjeneste som passer for dere, kan dere sende påmelding til dåp. 

Påmelding
Du melder inn dåp på nett. Der får du liste over alle ledige gudstjenester. Påmelding gjør du her!
Skal dere døpes i en kirke utenfor Vestby kommune, ta kontakt med menighetsarbeider Marit Roos Hansen på marit.roos.hansen@vestby.kommune.no eller 64 98 00 76

Faddere
Når dere bestiller dåp, må dere også oppgi navn på faddere. Dere må velge 2-6 faddere, og minst to av fadderne må være til stede ved dåpen. Fadderne må ha fylt 15 år. Faddere som velges må være medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåpen.

Dåpssamtale
Uka før dåpen vil dere bli kontaktet av den presten som skal lede gudstjenesten, og dere gjør avtale om en dåpssamtale. Samtalen kan finne sted hjemme hos dere eller i en av kirkene, og noen ganger samles flere familier til felles dåpssamtale. I samtalen vil dere gå gjennom det praktiske ved gudstjenesten og snakke om hva dåpen betyr.

Dåp av voksne
I Den norske kirke er det sterk tradisjon for barnedåp, men ungdom og voksne er like velkomne til å bli døpt, dersom de ikke har blitt døpt før. Det er i dag helt vanlig at noen av konfirmantene blir døpt i løpet av det året de deltar på konfirmasjonsforberedelser. For å bli konfirmert, må man først være døpt. Er du voksen og ønsker å bli døpt, så ta kontakt med en av prestene på kirkekontoret.

Dåpsgudstjeneste på en lørdag
Mange har familie som bor langt unna, og ønske om kunne døpe sitt barn på en lørdag er blitt etterspurt. Vi har derfor bestemt oss for holde dåpgudstjeneste på en lørdag en gang pr halvår. Neste dåpsgudstjeneste på en lørdag til høsten.
 

Les mer om dåpen her: https://kirken.no/nb-NO/daap/dap-i-den-norske-kirke/

Påmelding til dåp

Legg inn påmelding til dåp her


Har dere spørsmål eller skal dere døpe i en kirke utenfor Vestby kommune?
Ta kontakt med menighetsarbeider Marit Roos Hansen på marit.roos.hansen@vestby.kommune.no eller 64 98 00 76

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone