Betalte tjenester

Prisliste for gravstelltjeneste i Vestby

       

Sommerstell av gravsteder  

Vanlig gravsted, stell uten blomster                                     kr 675,-

Vanlig gravsted, stell med blomster                                     kr 950,-

Gravsteder med særlig stort bed å holde i stand, skal vurderes særskilt i det enkelte tilfelle og prises etter størrelse på bedet.

 

Utplassering av kranser m.v.

Utlegging av krans 1 gang i året                                            kr 400,-

Utsetting av lys 1 gang i året                                                 kr 250,-

Utplassering av krans og lys 1 gang i året                          kr 575,-

 

Plantekasse 

Pantekasse                                                                                 kr 675,-

Nedsetting av plantekasse                                                    kr 400,-

           

Gravminneservice

Montering av gravminne                                                       kr 600,-

Oppretting av gravminne                                                      kr 600,-

Bolting av gravminne                                                             kr 725,-          

 

Merknader

Ved bestilling og forskuddsbetaling for flere år på en gang settes prisen til 10 % av gjeldende pris og multi­pliseres med antall år.
Det kan ikke forskuddsbetales for flere år enn gjenværende fredningstid/festetid for vedkommende grav.

Ved flerårig gravstell må graven ha en plantekasse.  

Renter av forskuddsbetalte beløp disponeres av kirkegårds­tilsynet til dekning av eventuelle tap på grunn av pris­stigning, og til kirkegårdsformål.

Alle priser er inklusive MV

 

Copyright 2018 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone