Onsdagsmesse

  Onsdag 13. November - Onsdag 13. November
  19:00 - 20:30
 
Son kulturkirke m/ påfølgende kveldsmat
Søndag, Januar 26, 2020
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ G. Hovland, Grushina
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Son kulturkirke v/ Bekken, Hordnes.
Mandag, Januar 27, 2020
18:30 Garder misjonsforening
hos Greta Skaar, Svinskauveien 27, Vestby. Besøk av Øystein Skaar som synger og holder andakt. Alle hjertelig velkommen. Felles kjøring fra Garder kirke kl.18.15
19:00 Bibelgruppe i Vestby kirke
Vi leser fra Bibelen, samtaler, undrer oss og reflekterer over det vi har lest.
Tirsdag, Januar 28, 2020
10:30 TIRSDAGSKAFÉ
i peisestua i Son kulturkirke. Kaffe og vafler, aviskrok og trivelig prat.
19:30 DIALOGKVELD
i Son kulturkirke. Fredrik Mellem, generalsekretær i Europabevegelsen - Hva Skjer med Europa? Åpen kafe fra kl.19.00
Onsdag, Januar 29, 2020
19:00 Onsdagsmesse
Son kulturkirke m/ påfølgende kveldsmat
Søndag, Februar 2, 2020
11:00 Gudstjeneste m/nattverv
i Garder kirke v/ F. Haug, S. Hordnes. Kirkeskyss: 971 40 747
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Såner kirke v/ T. Aas, T. Grushina. Kirkeskyss: 928 28 032
Tirsdag, Februar 4, 2020
10:30 TIRSDAGSKAFÉ
i peisestua i Son kulturkirke. Kaffe og vafler, aviskrok og trivelig prat.
Onsdag, Februar 5, 2020
19:00 Onsdagsmesse
Son kulturkirke m/ påfølgende kveldsmat
Søndag, Februar 9, 2020
11:00 Gudstjeneste m/ dåp og nattverd
i Son kulturkirke v/ Bekken, Hordnes. Kirkeskyss : 456 10 608
13:00 Tårnagentgudstjeneste
i Vestby kirke v/ K. Gulowsen, Hordnes
Tirsdag, Februar 11, 2020
10:30 TIRSDAGSKAFÉ
i peisestua i Son kulturkirke. Kaffe og vafler, aviskrok og trivelig prat.
18:00 Pilegrimsgruppa
i peisestua i Son kulturkirke
Onsdag, Februar 12, 2020
19:00 Onsdagsmesse
Son kulturkirke m/ påfølgende kveldsmat
Søndag, Februar 16, 2020
11:00 Felles innsettelsesgudstjeneste m/ dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Bekken, Hovland, Grushina Kirkekaffe
Tirsdag, Februar 18, 2020
10:30 TIRSDAGSKAFÉ
i peisestua i Son kulturkirke. Kaffe og vafler, aviskrok og trivelig prat.
Onsdag, Februar 19, 2020
19:00 Onsdagsmesse
Son kulturkirke m/ påfølgende kveldsmat
Søndag, Februar 23, 2020
11:00 Gudstjeneste m/nattverd
i Garder kirke v/T. Aas, Grushina. Kirkeskyss: 971 40 747
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ F. Haug, Hordnes
Tirsdag, Februar 25, 2020
10:30 TIRSDAGSKAFÉ
i peisestua i Son kulturkirke. Kaffe og vafler, aviskrok og trivelig prat.
Onsdag, Februar 26, 2020
19:00 Onsdagsmesse
Son kulturkirke m/ påfølgende kveldsmat
19:00 Askeonsdagsgudstjeneste m/nattver
i Son kulturkirke v/ T. Aas, Kirkeskyss: 900 46 805
Søndag, Mars 1, 2020
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Såner kirke v/ Bekken, Hordnes. Kirkeskyss: 907 32 083

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone