Kveldsmesse i Son Kulturkirke

  Onsdag 28. August - Onsdag 28. August
  19:00 - 21:00
 
Kveldsmessen varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Onsdag, September 18, 2019
12:00 BABYSANG
på Vestby menighetshus. Samlingen er gratis, ta m/matpakke eller kjøp enkel lunsj til kr 30,-
Søndag, September 22, 2019
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke
13:00 Høsttakkefest, skaperverkets dag. 4 årsbok
i Garder kirke m/dåp og nattverd.
Onsdag, September 25, 2019
12:00 BABYSANG
i Son Kulturkirke. Samlingen er gratis, ta m/matpakke eller kjøp en enkel lunsj til kr 30,-
Søndag, September 29, 2019
11:00 Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd
utdeling av 4 årsbok. Sang v/ Vestby barne og ungdomskor,
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke
Onsdag, Oktober 2, 2019
12:00 BABYSANG
på Vestby menighetshus. Samlingen er gratis, ta m/ matpakke, eller kjøp enkel lunsj til kr 30,.
Mandag, Oktober 7, 2019
11:30 Formiddagstreff
på Vestby menighetshus. Vi hilser på vår nye vikarprest Kristin Gullowsen, hun skal også holde andakten. Ellers blir det servering, loddsalg og sosialt samvær. Trenger du å bli hentet, kan du ringe kirkekontoret innen mandag kl.10.00 på tlf 64 98 00 76
Onsdag, Oktober 9, 2019
12:00 BABYSANG
i Son kulturkirke i ungdomssalen. Samlingen er gratis, ta m/ matpakke, eller kjøp enkel lunsj til kr 30,-
Onsdag, Oktober 23, 2019
12:00 BABYSSANG
i Son kulturkirke. Samlingen er gratis, ta m/ matpakke eller kjøp enkel lunsj til kr 30,-
Mandag, Oktober 28, 2019
18:30 Garder misjonsforening
Møte hjemme hos Anne Gunhild Trandem, Nordbyveien 10 a, Vestby. Besøk av Ole Jacob Grønvold. Alle hjertelig velkommen. Felles kjøring fra Garder kirke kl.18.00
Onsdag, Oktober 30, 2019
12:00 BABYSANG
på Vestby menighetshus. Samlingen er gratis, ta m/matpakke, eller kjøp en enkel lunsj til kr 30,-
Mandag, November 4, 2019
11:30 Formiddagstreff
på Vestby menighetshus. Seniordanserne skal danse for oss, servering, loddsalg, andakt. Trenger du å bli hentet, kan du ringe kirkekontoret innen mandag kl.10.00 på tlf 64 98 00 76
Onsdag, November 6, 2019
12:00 BABYSANG
i Son kulturkirke. Samlingen er gratis, ta m/Matpakke, eller kjøp en enkel lunsj til kr 30,-
Onsdag, November 13, 2019
12:00 BABYSANG
på Vestby menighetshus. Ta m/ matpakke, eller kjøp en enkel lunsj til kr 30,-
Onsdag, November 20, 2019
12:00 BABYSANG
i Son kulturkirke, Samlingen er gratis, ta m/ enkel matpakke, eller kjøp en enkel lunsj til kr 30,-
Mandag, November 25, 2019
18:30 Garder misjonsforening
møte hos Tone Pedersen, Sole alle 57 i Vestby. Besøk av Inger Foss, andakt v/ Marit Bekken. Alle hjertelig velkommen. Felles kjøring fra Garder kirke kl.18.00
Mandag, Desember 2, 2019
11:30 Foriddagstreff
på Vestby menighetshus. Underholdning, servering, andakt, loddsalg og sosialt samvær. Trenger du å bli hentet, kan du ringe kirkekontoret innen mandag kl.10.00 på tlf 64 98 00 76
Mandag, Januar 27, 2020
18:30 Garder nisjonsforening
hos Greta Skaar, Svinskauveien 27, Vestby. Besøk av Øystein Skaar som synger og holder andakt. Alle hjertelig velkommen. Felles kjøring fra Garder kirke kl.18.15

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone