Felles Høytidsgudstjeneste m/ nattverd

  Søndag 9. Juni - Søndag 9. Juni
  11:00 - 12:00
 
i Såner kirke v/ Anette Nylænder, Tatiana Grushina. Sang v/ Ida Tunestveit, Trompet Erlend Tunestveit. Kirkeskyss: 95 99 41 62
Onsdag, Juni 19, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Søndag, Juni 23, 2019
11:00 Bryggegudstjeneste /nattv
v/Kystkultursenteret i Son v/M. Bekken, S. Hordnes
Søndag, Juni 30, 2019
11:00 Økumenisk gudstjeneste m/nattverd
på Solåsen v/ Tatiana Grush
Søndag, Juli 7, 2019
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Garder kirke v/ Marit Bekken, Svein Hordnes
Søndag, Juli 14, 2019
19:00 Kveldsgudstjeneste m/ nattverd
i Hvitsten kirke v/ Torbjørn Aas, E. Haugen
Søndag, Juli 21, 2019
11:00 Gudstjeneste m/nattverd
Såner kirke v/ T. Aas, C. Børresen. Kirkeskyss : 907 32 083
Søndag, Juli 28, 2019
19:00 Kveldsgudstjeneste m/nattverd
i Hvitsten kirke v/ S. Nygård, T. Grushina
Søndag, August 4, 2019
11:00 Gudstjeneste m/ dåp og nattv
i Vestby kirke v/ S. Nygård, S. Hordnes
Søndag, August 11, 2019
11:00 Gudstjeneste m/ dåp og nattv
i Garder kirke v/ M. Bekken, S. Hordnes
Mandag, August 26, 2019
18:30 Møte I Garder misjonsforening (NMS)
hos Kari Rustad, Garder veien 353, Vestby. Tone Eng fra Frivilligsentralen i Ås forteller om sitt arbeid med sorggrupper "sorg og omsorg". Charlotte Justnes synger og spiller. Andakt. Alle hjertelig velkommen!

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone