Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten

publisert: 11. April 2018
Velkommen til gudstjeneste i kirkene våre!

 

 

 

Søndag 23.sept.

Vestby kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Garder kirke kl.13.00 Høsttakkefest og 4 års bok

 

Søndag 30.sept.

Såner kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/ dåp og nattverd Kirkeskyss 456 10 608

Vestby kirke kl.19.00 Taize gudstjeneste m/nattverd

 

Søndag 7.okt.

Hvitsten kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/ dåp og nattverd

Garder kirke kl.19.00 Høstkveld

 

Søndag 14.okt

Vestby kike kl.11.00 Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd, 4 årsbok

Son kulturkirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd, kirkeskyss: 907 46 690

 

Søndag 21.okt

Vestby kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Såner kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd, 4 årsbok. Kirkeskyss 907 32 083

 

Søndag 28.okt

Hvitsten kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/ dåp og nattverd

Garder kirke kl.19.00 Halloweengudstjeneste m/nattverd

 

Søndag 4.nov.

Såner kirke kl.11.00 Allehelgensgudstjeneste m/ nattverd. Kirkeskyss : 959 94 162

Vestby kirke kl.19.00 Allehelgensgudstjeneste m/nattverd

 

Torsdag 8.nov.

Vestby kirke kl.19.00 Ungdomsgudstjeneste m/nattverd, Konfirmantkickoff

 

Søndag 11.nov.

Garder kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/ dåp og nattverd

Hvitsten kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd

 

Søndag 18.nov.

Vestby kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd, Babysang reunion og krølletreff.

Son kulturkirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd. Kirkeskyss 907 32 083

 

Søndag 25.nov.

Vestby kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Såner kirke kl.19.00 Hele menigheten synger. Kirkeskyss 456 10 608

 

Copyright 2018 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone