Diakoni i menighetene i Vestby

publisert: 14. November 2018
Trykk på overskriftene for å lese mer om diakoni i menighetene i Vestby

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.

Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom:

 • Nestekjærlighet
 • Inkluderende fellesskap
 • Vern om skaperverket
 • Kamp for rettferdighet

Plan for diakoni for Den norske kirke
Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste er:
"Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste."

Kirken er kalt til å forkynne evangeliet. Dette gjøres ved ord blant annet på gudstjenestene. Kirken er også kalt til å forkynne med det som gjøres og ved å være til stede i verden vi lever i. Gud har skapt verden og alle mennesker i sitt bilde. Kirken er Guds folk på jorden. Dette innebærer at verdens og enkeltmenneskers nød angår kirken. Vi kan ikke lukke øynene for utfordringene vi ser og møter utenfor vår egen dør. Diakonien er kirkens svar på dette og vil derfor kunne ha forskjellige uttrykk ut fra hva som er lokale behov.

Den Norske Kirke har utarbeidet en Plan for diakoni. Den kan du lese her
I tillegg utfordres hver menighet eller fellesrådsområde til å lage sin lokale plan. Denne bygger på DnK sin plan, men er tilpasset lokale forhold og har med lokale konkrete tiltak. Du kan finne mer informasjon om vår lokale diakoniplan nedenfor.

Den Norske Kirke har utarbeidet en Plan for diakoni. Den kan du lese her
I tillegg utfordres hver menighet eller fellesrådsområde til å lage sin lokale plan. Denne bygger på DnK sin plan, men er tilpasset lokale forhold og har med lokale konkrete tiltak.

Menighetene i Vestby utarbeidet sin lokale diakoniplan i 2017. Planen revideres og utvikles jevnlig av det lokale diakoniutvalget. Den siste utgaven av vår lokale diakoniplan kan du lese her (legg inn link)

I 2018 vedtok menighetsrådet i Vestby at vi ønsker å være en «inkluderende menighet». I dette ligger at vi ønsker at alle, uavhengig av alder, ressurser, funksjonsevne og legning, skal kjenne seg velkomne og likeverdige i våre fellesskap.
Vi arbeider kontinuerlig med dette. Les mer om vår inkluderende menighet her

Har du innspill til vårt arbeid med inkluderende menighet, ta kontakt med diakon Atle Eikeland på e-post: atle.eikeland@as.kommune.no eller telefon: 948 56 362

Å være med som frivillig medarbeider i diakoniarbeidet er svært givende. Her kan du finne fellesskap og glede ved å gjøre en forskjell for andre. Mange blir værende i denne typen engasjement i årevis og finner også gode vennskap for livet.

Vil du være med og bidra i vårt lokale diakoniarbeid?
Muligheten er mange:

 • Grønn menighet
  Arbeider med å gjøre menigheten våre grønnere, og vi kan gjerne bli flere!
 • Pilegrimsvandring
  Sørger for fokus på pilgrimsvandringer og bidrar til vandringer gjennom kommunen hver vår. Nye medlemmer velkomne!
 • Kirkeskyss
  Du melder deg, settes opp på liste og får en semesterplan, og kan selvsagt bytte med andre ved behov.
 • Besøksvenn
  Behovet for besøksvenner er stort. Som kan sørge for en liten luftetur ut, for å handle litt, eller bare ha tid til å prate. Spesielt på sykehjemmet og eldresentrene våre er det mange som ønsker seg besøk.
 • Tro og lys-fellesskapet for utviklings/funksjonshemmede trenger flere som kan skysse til samlingene i Ås.
 • Kakebakerliste
  Kaffe og kake er en viktig del av alle våre fellesskap. Det er alltid behov for noen som vil bake og kan stå på liste og spørres ved behov.
 • Frivillig medhjelper
  På formiddagstreffet på menighetshuset hver første mandag i måneden, eller på kveldsmaten etter onsdagsmessene i Son kulturkirke. Her trengs alltid flere som bidrar til å bære stoler eller ordne på kjøkkenet. Du kan hjelpe til fast, eller bare være registrert som en vi kan spørre ved behov.

Eller er det andre ting du brenner for? Meld fra, så tar vi en prat!

Har du spørsmål, eller ønsker å bidra med noe spesielt, ta kontakt med sokneprest og medlem i diakoniutvalget Marit Bekken på e-post: marit.bekken@vestby.kommune.no, telefon: 64 98 00 72 eller mobil: 95 70 54 69.

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone