Trosopplæring i menighetene i Vestby

publisert: 16. September 2010
Velkommen til gode og spennende aktiviteter i menighetene i Vestby. Skolen er ikke lenger en aktør for kirkens trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, ansvar for opplæring av sine medlemmer. I Vestby jobber vi med å lage en plan for trosopplæringen som skal sikre at alle barn og unge får tilbud om totalt 315 timer fra de er 0 til 18 år. Formål for trosopplæringen: Trosopplæringsplanene skal bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som - vekker og styrker kristen tro - gir kjennskap til den treenige Gud - bidrar til kristen livstolkning og livsmestring - utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

Vi har for tiden følgende trosopplæringstiltak:

 • 0-1 år: Dåp med dåpssamtale i forkant og hilsener med markering av dåpsdagen i etterkant.

 • 0- 1 år:  Babysang i Son kulturkirke og i Vestby menighetshus.

 • 4 år: Utdeling av "Min egen kirkebok" i en familiegudstjeneste. 4-åringene inviteres også til skattejakt i kirken i forkant av denne utdelingen, for å bli bedre kjent med den lokale kirken.

 • 6 år: Utdeling av min kirkebok i en familiegudstjeneste. 6-åringene inviteres også til felles fisketur etter gudstjenesten i Hvitsten.

 • 11-12 år: LysVåken - adventsnatt i kirken. Vi inviterer til overnatting i Såner kirke, med mange aktiviteter som handler om lys og adventstid.

 • http://www.lysvaken.no/index.php?kat_id=233  

 • 14-15 år: Konfimasjonsopplegg med gruppeundervisning, aktivitetsdag, gudstjenester og sommerleir. Les mer om det å være konfirmant her: https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/

 • 16-18 år: Minilederkurs (MILK) - et tilbud til alle tidligere konfirmanter, som kvalifiserer til å være hjelpeleder i konfirmantarbeidet. Milk'erne har egne kurskvelder og overnattingsturer, og høydepunktet er den årlige konfirmantleiren. 

Vi vil etterhvert komme med flere tiltak til de ulike aldersgruppene.

Har du spørsmål om trosopplæringsarbeidet, ta gjerne kontakt med vår kapellan:

Silje Mathea Kleftås Nygård: silje.nygard@vestby.kommune.no 

Følg med på Facebook for mer informasjon: https://www.facebook.com/tolivestby?ref=hl

 

I tillegg til disse mer tidsavgrensede tilbudene, så har menighetene også et kontinuerlig tilbud om barne- og ungdomsaktiviteter som ruller og går hele året. Det er blant annet et bredt kor/musikktilbud og flere sosiale treffsteder:

 • Vestby barnekor (1.-4.klasse) på Vestby menighetshus (hver torsdag kl. 17.30-18.30) 

 • Vestby ungdomskor (5.-10.klasse) på Vestby menighetshus (hver torsdag kl. 18.45-20.00)

 • Baluba - Sang og lek (4-8 år) i Son kulturkirke (hver tordag kl. 17.30-18.30)

 • Between - fredagstreff (5.klasse +) i Son kulturkirke (annen hver fredag)

 • Ungdomstreff i Son kulturkirke (annenhver fredag)

 • Treffpunkt i Garder (noen torsdager i semesteret)

 • Søndagsskole i Vestby kirke på utvalgte gudstjenester - se gudstjenestelisten

 

 

Relaterte dokumenter

Copyright 2018 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone