Innsettelse av vår trosopplæringsleder / barne-og ungdomsprest - Kristin Gulowsen

Innsettelse av vår trosopplæringsleder / barne-og ungdomsprest - Kristin Gulowsen

publisert: 16. September 2020

Søndag den 13. september var det endelig innsettelse av vår nye trosopplæringsleder/barne-og ungdomsprest, Kristin Gulowsen.

Hun har allerede rukket å bli godt kjent med menighetene våre og oss i staben. For hun har  vært hos oss i over ett år. Først som vikar, og fra 27. mars som fast ansatt. 

Det er på grunn av korona-situasjonen at vi ikke har kunnet hilse henne offisielt velkommen før nå. Og så var gleden desto større. 

I starten av gudstjenesten ble Kristin behørig innsatt av Prost Hege Fagermoen. Og lenger ut i gudstjenesten fikk vi høre henne holde preken over teksten om Marta og Maria. Det ble en preken både med ord og dramatisering. Her fikk alle kjenne på kroppen, forskjellen på Marta og Marias opplevelse av besøket til Jesus.  

Ingvild Støkken deltok med sin vakre sang, noe som var med å løfte gudstjenesten.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på menighetshuset, med så mange som smittevernreglene tillot, og Kristin fikk mange gode velkomstord.  

Vi er veldig glade for å ha fått Kristin med i staben her i Vestby og ønsker henne lykke, og håper og tror at han skal bli til velsignelse for mange barn og unge her i kommunen.

 

  Bilde                                                         

 Bilde

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone