Skolestart = Koroppstart

Skolestart = Koroppstart

publisert: 25. August 2020

Da hilser vi alle velkommen til semesteroppstart for korene våre. Vi i kirken tar, i disse Koronatider, smittevern på alvor og følger alle nasjonale og lokale retningslinjer på alvor. Det betyr at vi gjør alt vi kan for de som deltar på våre korøvelser skal kjenne seg trygge. 

Det kan bety at lengde og innehold på øvelsene kan bli annerledes en det som er normalen. Ta kontakt med korenes kontakpersoner om du er usikker.

Baluba og Jubel: Kontakt Margit Aa. Tukkensæter 99 61 72 58

Vestby barne-og ungdosmkor: Kontakt Svein-Gerhard Soma Hordnes 92 40 14 41

Såner kirkekor: Kontakt Tatiana Grushina 46 91 61 07

Hjertelig velkommen til både gamle og nye korsangere. 

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone