Oppdatert informasjon for konfirmanttiden 2020.

Oppdatert informasjon for konfirmanttiden 2020.

publisert: 28. Juni 2020
Alle som velger å bli konfirmert i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten menigheter deltar på et felles konfirmasjonsopplegg.

Som vi alle vet har mye blitt annerledes i år. Som følge av det er det mange som har spørsmål om den siste delen av konfirmasjonstiden. I dette skrivet har vi satt opp gjeldende datoer for resten av konfirmantundervisningen. Vi har også satt opp oversikt over konfirmasjonsgudstjenestene, oppmøtetid for konfirmanter, og hvor mange gjester hver konfirmant kan ha meg seg i kirken på sin konfirmasjonsdag.

De viktige datoene for høsten er

18. august: Konfirmantundervisning i grupper. Gjelder alle konfirmantene. Informasjon om tidspunkt og oppmøtested kommer på sms i slutten av juli.

Tirsdag 25. august: Kappeprøving og øvelse til konfirmasjon kl. 17.00 i Såner kirke for de som skal konfirmeres i der.

Tirsdag 25. august: Kappeprøving og øvelse til konfirmasjon kl. 18.00 i Son kulturkirke for de som skal konfirmeres der.

Torsdag 27. august: Kappeprøving og øvelse til konfirmasjon kl. 17.00 i Hvitsten kirke for de som skal konfirmeres der.

Torsdag 27. august: Kappeprøving og øvelse til konfirmasjon kl. 17.00 i Garder kirke for de som skal konfirmeres der.

Torsdag 27. august: Kappeprøving og øvelse til konfirmasjon kl. 18.00 i Vestby kirke for de som skal konfirmeres der.

Søndag 30. august kl. 13:00: Samtalegudstjeneste i Son kulturkirke for alle konfirmantene.

 

OM KONFIRMASJONSGUDSTJENESTENE.

Grunnet smittevernrestriksjonene blir det begrensede antall gjester hver konfirmant kan ha meg seg i de forskjellige kirkene. Antallet gjester avhenger også av hvor mange konfirmanter som skal på hver gudstjeneste.

Alle som er innom kirken i seremonier må av smittehensyn registreres hos oss med navn og telefonnummer. Dette oppbevares på kontoret i 10 dager før listen ødelegges. Vi ber om at dere melder inn navn og telefonnummer på gjestene hver konfirmant har med seg til kirken innen 1 uke før konfirmasjonsgudstjenesten. Listen skal inneholde: Konfirmantens navn, hvilken gudstjeneste det gjelder, navn på gjester og telefonnummer til gjestene. Det hele sendes på epost til: marit.roos.hansen@vestby.kommune.no

   

Vestby kirke lørdag 5. september 10.30: Konfirmantene møter 09.45 på menighetshuset, for kappehenting og en siste gjennomgang. Hver konfirmant får 1 og 1/2 benk hver (reservert i deres navn), det vil si 11 sitteplasser i tillegg til konfirmanten selv.

Vestby kirke lørdag 5. september 12:30: Konfirmantene møter 11.45 på menighetshuset, for kappehenting og en siste gjennomgang. Hver konfirmant får 1 og 1/2 benk hver (reservert i deres navn), det vil si 11 sitteplasser i tillegg til konfirmanten selv.

Vestby kirke søndag 6. september 11.00 Konfirmantene møter 10.15 på menighetshuset, for kappehenting og en siste gjennomgang. Hver konfirmant får to benker hver (reservert i deres navn), det vil si 15 sitteplasser i tillegg til konfirmanten selv.

Garder kirke søndag 6. september 11.00 Konfirmantene møter 10.30. Hver konfirmant får 1 og 1/2 benk hver (reservert i deres navn), det vil si 10 sitteplasser i tillegg til konfirmanten selv.

Son kulturkirke lørdag 19. september 10.30. Konfirmantene møter 09.45 i ungdomsrommet for kappehenting og en siste gjennomgang. Hver konfirmant kan ha med seg 14 gjester. I Son kulturkirke er det fast stolplassering, og ikke reserverte plasser. Kom i god tid om det er viktig for deg å sitte langt frem.

Son kulturkirke lørdag 19. september 12.30. Konfirmantene møter 11.45 i ungdomsrommet for kappehenting og en siste gjennomgang. Hver konfirmant kan ha med seg 7 gjester. I Son kulturkirke er det fast stolplassering, og ikke reserverte plasser. Kom i god tid om det er viktig for deg å sitte langt frem.

Såner kirke søndag20. september 10.30. Konfirmantene møter 09.45 bak kirken for kappehenting og en siste gjennomgang. Hver konfirmant kan ha med seg 7 gjester. I Såner kirke er det fast stolplassering, og ikke reserverte plasser. Kom i god tid om det er viktig for deg å sitte langt frem.

Hvitsten kirke søndag 20. september kl 13.00 Konfirmantene møter 12.15 utenfor kirken for kappehenting og en siste gjennomgang. Hver konfirmant kan ha med seg 8 gjester.  I Hvitsten kirke får hver konfirmant reservert 1 og ½ benk.

-

Vi har forståelse for at det kan oppleves vanskelig å ikke kunne invitere alle man ønsker til kirka på konfirmasjonsdagen sin, men vi, som alle andre, må forholde oss til smittevernreglene. Derfor vil det ikke være anledning til å bytte konfirmasjonstidspunkt. Vi ønsker dere en god sommer, og gleder oss til å se dere igjen i august.

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone