Velkommen som konfirmant i 2021!

Velkommen som konfirmant i 2021!

publisert: 29. Juni 2020
Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i våre menigheter!

En viktig tid - et viktig valg! 

HER KAN DU MELDE DEG PÅ SOM KONFIRMANT 2021

Velkommen til Vestby, Såner, Garder og hvitsten menigheter og en konfirmasjonstid med opplevelser, kunnskap og refleksjon! Konfirmasjonstiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje nye venner. Her får du tid og rom til å stille spørsmål og til å lære mer om Gud, verden, andre mennesker og deg selv.

Kirken ønsker at konfirmantåret skal være både sosialt og lærerikt. Her er det rom for både tro og tvil. Noen av temaene i løpet av året vil handle om å være menneske, din plass i verden, fellesskap og etikk, å snart bli voksen, liv og død, solidaritet, vennskap og gudstjeneste. Konfirmasjonstiden er stedet for spørsmål om alt mellom himmel og jord.

EN KONFIRMANTTID FOR ALLE

Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt så snart det lar seg gjøre. 

Konfirmanttidens program

Som konfirmant i Vestby, Såner, Hvitsten og Garder menigheter kan du velge mellom to forskjellige alternativer:

Alternativ 1: Seminarkonfirmant.

Seminarkonfirmantene deltar på egne samlinger gjennom konfirmantåret, samt fellessamlinger (samlinger for alle konfirmanter), fasteaksjonen og minimum 8 gudstjenester. De deltar ikke på leir.

Samlingene for seminarkonfirmanter bruker å være 1-2 ganger i måneden fra januar til juni. Nøyaktige datoer for våren 2021 er ikke fastsatt enda. De vil være klar til kick-off-gudstjeneste og foreldremøte 26.11.20.

 

Alternativ 2: Leirkonfirmant.

Leirkonfirmantene deltar på fellessamlinger (samlinger for alle konfirmantene), fasteaksjonen, minimum 8 gudstjenester og konfirmantleir 13.-17. august.

Nøyaktig hvordan konfirmantopplegget for 2021 blir er ikke helt klart enda. Vi jobber med saken og oppdaterer våre nettsider så snart det er avklart.  Vi vil også gjennomgå dette på foreldremøtet 26.11.20

 

PRIS

Prisen for konfirmantåret er 2000,- for leirkonfirmanter og 500,- for seminarkonfirmanter. Pengene går til innkjøp av mat på samlingene, leir og annet materiell. Betalingsinformasjon får dere etter oppstart. Ta kontakt om det er utfordrende å dekke konfirmasjonsavgiften. Alle skal ha mulighet til å bli konfirmert og vi har støtteordninger som kan benyttes.

 

JEG ER IKKE DØPT – KAN JEG KONFIRMERES?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.

Den norske kirke bekjenner èn dåp. Det betyr at dersom du er døpt i et annet kristent samfunn med de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke (f.eks. Den Katolske Kirke) trenger du ikke å døpes på nytt. Dersom du er usikker på om din dåp er gyldig hos oss, ta kontakt.   

 

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT:

Trykk HER og fyll ut skjemaet!

Se at all kontaktinformasjon er riktig! Spesielt konfirmantens mobilnummer og den foresattes e-post-adresse brukes hyppig i kommunikasjonen mellom kirken og konfirmantkullet.

 

Ved påmelding velger du også dato og tidspunkt for selve konfirmasjonen. Datoene for 2021 er:

4.-5. september i Vestby kirke

5. september i Garder kirke

18.-19. september i Son kulturkirke

19.september i Son, Såner og Hvitsten kirke

Det er begrenset med plass per gudstjeneste. Dersom du ikke får et alternativ opp, er denne gudstjenesten allerede full.

 

Påmelding på nett fra 30.06.2020

Frist for å melde seg på er 01.11.2020

 

Vi ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for alle konfirmantene, fylt med fine opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med seg videre i livet. For at tiden skal bli best mulig, avtaler vi på forhånd hva vi kan forvente av hverandre.

Av menighetens ansatte og konfirmantledere kan dere forvente at:

 • Vi bryr oss om konfirmantene.
 • Vi gjør vårt beste for at konfirmant-tiden skal være lærerik og minneverdig.
 • Vi sammen med konfirmantene lager god undervisning og flotte aktiviteter.
 • Vi sender ut informasjon i god tid og holder web-sidene kontinuerlig oppdaterte.
 • Vi svarer på e-post og telefon.

Av konfirmanter forventes det at:

 • Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter.
 • Du deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden.
 • Du møter presis til timene og tar med Bibel og konfirmantperm.
 • Du gir beskjed når du er forhindret fra å komme og tar igjen fravær med ekstratime eller oppgaveløsning
 • Du utfører en annen oppgave i menigheten dersom du ikke møter på fasteaksjon.

Av de foresatte forventes det at:

 • Dere møter på foreldremøtene.
 • Dere leverer dokumentasjon og informasjonsskjemaer innen de oppsatte fristene.
 • Dere sender skriftlig melding på forhånd dersom konfirmanten er nødt til å være borte fra en del av opplegget.
 • Dere følger opp og støtter konfir-mantene. Gudstjenestene som inngår i konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.

 

 

Relaterte lenker

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone