Endelig kan vi samles til gudstjeneste igjen :)

Endelig kan vi samles til gudstjeneste igjen :)

publisert: 15. Juli 2020
Dog gjelder smittevern ved gudstjenester fortsatt. Det vil derfor være registrering av deltagere ved ankomst, så kom i god tid.

Det er åpnet for arrangementer med maksimalt 200 deltakere (pluss medvirkende)

En-meters regelen gjør allikvel at vi fremdeles har plassbegrensninger i kirkene våre. Det er rom for 50 deltakere i Vestby kirke, 100 deltakere i Såner kirke, 120 deltakere i Son kulturkirke og ca 30 deltakere i Hvitsten og Garder kirker.

Kirken som ansvarlig arrangør er pålagt å ha oversikt over hvem som er til stede på gudstjenestene. Vi må derfor har reigstrering av de som kommer til gudstjenestene. Opplysningene skal brukes til en eventuell smittesporing dersom noen blir syke. Opplysningene blir slettet 10 dager etter gudstjenesten.

Smittevern ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper;

  • Syke personer skal ikke delta eller være til stede. Dersom du er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme.
  • Gode rutiner for håndhygiene og renhold. Det vil være tilgjengelig håndsprit i kirkene.
  • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. Annenhver benk i kirken vil være avsperret. Hold god avstand på benken. Personer fra samme husstand kan sitte sammen. Ingen håndhilsing eller klemming.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. Ved nattverd vil det bli benyttet særkalker. Presten vil gi instruks i gudstjenesten.

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone