Maria Budskapsdag - En salmeandakt fra kirkevergen Foto: Copyright @ Cantando musikkforlag, Vigmostad & Bjørke as

Maria Budskapsdag - En salmeandakt fra kirkevergen

publisert: 25. Mars 2020
En salmeandakt fra konstituert kirkeverge Yngve Haugstvedt

Maria budskapsdag

 

Vi skriver 25. mars 2020. For oss en vanlig onsdag, men i 2020, samtidig en uvanlig onsdag midt i et perspektiv av virusfrykt. Dagen i dag er Maria budskapsdag.

La oss lese fra Lukasevangeliet 1. kap., vers 39 - 56:

Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og ropte høyt: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse. Da sa Maria:

«Min sjel opphøyer Herren,
og min ånd fryder seg i Gud,
min frelser.

For han har
sett til sin tjenestekvinne
i hennes fattigdom.
Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,

For store ting har han gjort mot meg,
han, den mektige;
hellig er hans navn.

Fra slekt til slekt
varer hans miskunn
over dem som frykter ham.

Han gjorde storverk
med sin sterke arm;
han spredte dem
som bar hovmodstanker
i hjertet.

Han støtte herskere ned
fra tronen
og løftet opp de lave.

Han mettet de sultne
med gode gaver,
men sendte de rike
tomhendte fra seg.

Han tok seg av Israel, sin tjener,
og husket på sin miskunn
slik han lovet våre fedre,
Abraham og hans ætt,
til evig tid.»

Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.

 

Under Kirkedagene i 1982 ble for første gang kabareten «Strengen er av gull» fremført. Den besto av tekster skrevet av N.S.F. Grundtvig, bearbeidet og dramatisert av Eyvind Skeie. Kabareten ble fremført i kirkerommet, og forsøkte å gi et omriss av Grundtvigs liv og skjebne med kirkerommet som ramme for handlingen.

Sangene i denne kabareten er delvis kjente sanger, som for eksempel den første, «Guds menighet syng for sin Skaper i lønn», og den siste, «Vidunderligst av alt på jord». Andre er mer ukjente, som «I sin hytte satt Marie», en sang som gjerne kan fremføres eller leses akkurat på denne dagen. Sigvald Tveit har satt melodi til alle de 16 sangene i kabareten.

La oss se litt nærmere på dagens sang:

         I sin hytte satt Marie, tenkte: Salig er det bryst,
         der skal give ham at die som er alle slekters trøst.
         Gabriel fra himmelsale dalte ned med Guds: Far vel!
         Hos ungmøen hans tiltale var: Du yndige! Hill sæl!

         Det Marie var en gåte, han den løste med de ord:
         ”Du for Gud har funnet nåde, himmelbrud du er på jord.
         Føde skal du sønn til glede, Jesus er hans heltenavn,
         himlen er hans kongesete, jorden dog hans fødestavn.»

         Dypt seg bøyde da Marie, som trellkvinne for sin drott,
         sagde: «Jeg vil tro og tie, skje meg efter ord så godt!»
         Nu, så lenge sol opprinner, kalles skal den ungmø skjønn,
         den velsignede blant kvinner, moder til Gud Faders sønn!

Hvis du nå vil lære sanger, så har jeg lagt inn noter med tekst under. God sang.

 

 

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone