Daglig bønn 02.04.20

Daglig bønn 02.04.20

publisert: 02. April 2020
I en tid hvor vi skal være minst mulig sammen rent fysisk, kan vi fortsatt "være sammen" i bønn og Bibellesning! Med ønske om en god dag!

Inngang 

I Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn (tegn gjerne korsets tegn, og/eller tenn et lys)

Lesing/Sang

Hjelp meg, Herre Krist, å strida

i di kraft den gode strid,

fylg meg alltid ved mi sida,

fylg meg all mi levetid!

Svimrande ved syndedjupi

viljeveik eg falla kan,

Herre, lei meg langs med stupi

med di sterke frelsarhand!

(NoS 119)                         

Dagens bibelord

Sal 78, 19-25

    19  De talte mot Gud.
          De sa: «Kan Gud dekke bord i ørkenen?
          
   
 20 Vel slo han på klippen så vannet rant
          og bekkene flommet fram.
          Men kan han også skaffe brød
          eller sørge for kjøtt til sitt folk?»
          
   
 21 Da Herren hørte det, ble han harm.
          En ild brøt ut mot Jakob,
          vrede reiste seg mot Israel
          
   
 22 fordi de ikke stolte på Gud
          og satte sin lit til hans frelse.
          
   
 23 Han befalte skyene i det høye
          og åpnet himmelens dører,
          
   
 24 han lot manna regne over dem til føde,
          han ga dem korn fra himmelen.
          
   
25 Englebrød fikk menneskene spise.
          Gud sendte mat, og de ble mette.
.

Forbønn

Kjære Gud! Vi ber om håp og styrke i denne merkelige og vonde tiden. Trøst alle som er syke, og se særlig til dem som er i livsfare. Vi ber om tålmodighet og utholdenhet for alle som sitter i karantene. Vær nær hos alle ensomme. Hjelp oss å bruke vår fantasi godt så vi kan holde sammen, selv om vi ikke kan være sammen. Vern vårt helsepersonell mot fare, og gi landets og verdens ledere vilje og mot til å gjøre det beste for alle mennesker. Vis dem den rette vei. Gud, vi ber i tillit til din kjærlighet og barmhjertighet.

Herrens bønn

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
 

Bønn om velsignelse  

Gud, velsign himmelen over oss, 
jorden under oss, 
ditt bilde dypt inni oss,
dagen foran oss.
Amen.                        

 

 

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone