Koronavirus

Koronavirus

publisert: 27. April 2020
For å begrense spredning av Covid-19-viruset er menighetenes aktiviteter innstilt inntil videre.

Som et ledd i innsatsen for å begrense spredning av korona-virus, er følgende aktiviteter innstilt inntil videre: Babysang, Vestby barne- og ungdomskor, Baluba og Jubel, Såner kirkekor, trosopplæringstiltak, all konfirmantundervisning, Tirsdagskafeen, Onsdagsmessse, Between, og formiddagstreff.

Gudstjenester avlyses også inntil videre.

Dåp kan gjennomføres utenom gudstjenester, men da med kun nærmeste familie og faddere til stede.

Vielser og begravelser gjennomføres foreløpig som planlagt, men det vil bli gjort tiltak for å begrense smitterisiko, bl.a. begrenset antall deltager. 

Ved konserter og lignende arrangement i våre bygg, men i regi av andre, er det arrangøren selv som avgjør om det skal avlyses.

Situasjonen vil bli vurdert fortløpende og oppdatert informasjon publiseres på kirkens nettsider og Facebook.

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone