Endringer i staben fra nyttår

Endringer i staben fra nyttår

publisert: 20. Desember 2019
Fra januar 2020 er det noe endringer i staben.

Kirkeverge Anne-Cathrine Aas sluttet 31.12.2019 - konstituert kirkeverge er Yngve Haugstvedt.

Kapellan Silje M K Nygård skal ha permisjon i ett år - vikar for henne er Frøydis Haug.

Ny prostiprest i 40% stilling er Gunvor Hovland.

Vikar i stillingen som Trosopplæringsleder er barne- og ungdomsprest Kristin Gulowsen.

 

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone