Slik ble resultatet av kirkevalget 2019

Slik ble resultatet av kirkevalget 2019

publisert: 17. September 2019

Av kirkevalgetvalgets 9566 stemmeberettigede i Vestby kommune var det 857 som stemte, altså 9 prosent.
De fordeler seg slik:

  • VESTBY SOKN - 4163 stemmeberettigede - 349 stemte - 8%
  • SÅNER SOKN - 4792 stemmeberettigede - 419 stemte - 9%
  • GARDER SOKN - 328 stemmeberettigede - 46 stemte - 14%
  • HVITSTEN SOKN - 283 stemmeberettigede - 43 stemte - 15%

Blant dem som stemte i kirkevalget var 12 under 18 år.  

Det var færre stemmeberettigede som benyttet sin stemmerett i årets valg sammenlignet med kirkevalget i 2015. Vi er selvfølgelig ikke fornøyd med en valgdeltakelse på bare 9%, men vi er glade for de som stemte og vi er glade for resultatet slik det nå foreligger.

I Vestby felles menighetsråd har hvert av de fire soknene våre to faste representanter og 3-4 varamedlemmer. Ekstra personstemmer rokerte noe om på listene. En søknad om fritak fra valg er kommet inn og innvilget av valgstyret.

Endelig resultat av kirkevalget ble som følger:

Vestby sokn

Faste medlemmer
CHRISTIN BORETTI WESTBY, KRUSEBYVEIEN, 1540 VESTBY
INGER BRIT LEA, RANDEMSLETTA, 1540 VESTBY

Varamedlemmer
NICKLAS ANDRÉ MOSENG, FERGEMANNENS VEI, 1540 VESTBY
JENS ANDREAS RANDEM, DRØBAKVEIEN, 1540 VESTBY
JØRGEN JEKSRUD, TORS VEI, 1540 VESTBY
ANNE-MARTHEA LØNBERG, METTES VEI, 1540 VESTBY

 

Såner sokn

Faste medlemmer
IAN CHRISTIAN BURMAN, DEØR VEI, 1555 SON
MAI-BRITT BRO, KNAPSTADVEIEN, 1550 HØLEN

Varamedlemmer
MALVIN LEIF NORDSTRAND, BLÅMEISVEIEN, 1555 SON
KIRSTEN MARIE EEG, HOLLANDVEIEN, 1555 SON
GUNHILD HOLTA, ALMEVEIEN, 1555 SON

 

Garder sokn

Faste medlemmer
OLE EINAR GARDER, BRANDSTADVEIEN, 1540 VESTBY
PER GUNNAR LARSEN, BJERKEHAGEN, 1540 VESTBY

Varamedlemmer
INGVILD MARIE ISETORP, GARDERVEIEN, 1540 VESTBY
WIVI-THERESE HANSEN, GARDERVEIEN, 1540 VESTBY
KJELL HYSTAD, ROKSTIVEIEN, 1540 VESTBY

 

Hvitsten sokn

Faste medlemmer
LASSE LØW, SAGASTUBBEN, 1545 HVITSTEN
KARI HAUGSTVEDT, BRYGGEVEIEN, 1545 HVITSTEN

Varamedlemmer
VERA TANGEN WENAAS, SAGASTUBBEN, 1545 HVITSTEN
ELIN LYSØE, SAGASTUBBEN, 1545 HVITSTEN
ANN CHRISTIN KLEVANGER, ØDEGÅRDSVEIEN, 1545 HVITSTEN
ANNE KARI BORG, STRANDVEIEN, 1545 HVITSTEN

 

Resultat at valget til Borg bispedømmeråd og Kirkemøtet finnes her.

 

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone