KIRKEVALGET 2019

KIRKEVALGET 2019

publisert: 19. Juli 2019
I Vestby, Såner, Garder og Hvitsten har flotte frivillige sagt ja til å stille til menighetsrådsvalg og dermed være med og lede menighetene de neste fire årene.

Følgende kandidater stiller til valg:

VESTBY SOKN:

 1. Nicklas André Moseng, Pepperstad, f. 1998. Student / vernepliktig.
 2. Christin B Westby, Krusebyen, f. 1963. Leder Vestby kommunes fellestjenester.
 3. Jørgen Jeksrud, Sole, f 1949. Pensjonist. Tidligere markedssjef, traktorer – Felleskjøpet.
 4. Inger Brit Lea, Randem, f 1945. Pensjonert lærer.
 5. Anne-Marthea Lønberg, Pepperstad, f 1949. Pensjonist. Tidligere seksjonsleder Oslo pensjonsforsikring.
 6. Jens Andreas Randem, Vestby, f. 1972. Bonde og forskningstekniker ved NMBU på Ås.

 

SÅNER SOKN:

 1. Ian Christian Burman, Son, f. 1976. Juridisk Seniorrådgiver i Mattilsynet.
 2. Mai-Britt Bro, Hølen, f. 1947. Pensjonist. Tidligere lagerarbeider; bl.a. Honda motorsykler og båtmotorer.
 3. Kirsten Marie Eeg, Son, f. 1943. Pensjonist. Tidligere sosionom Diakonhjemmet og Kirkens Bymisjon.
 4. Gunhild Holta, Son, f. 1951. Pensjonist. Tidligere internkontroll og tilsyn i Politiet.
 5. Malvin Nordstrand, Son, f. 1960. Fagansvarlig økonomiske fag ved Høyskolen Kristiania Nettstudier.

 

GARDER SOKN:

 1. Per Gunnar Larsen, f. 1954. Pensjonist, tidligere politiførstebetjent.
 2. Ole Einar Garder, f. 1979. Bonde / Gruppeleder Vann og avløp, Sweco, Ski.
 3. Kjell Hystad, f. 1952 Ingeniør.
 4. Ingvild Marie Isetorp, f. 1963. Bonde.
 5. Wiwi-Therese Hansen, f. 1973. Regnskapsansvarlig.

 

HVITSTEN SOKN:

 1. Kari Haugstvedt, f. 1952. Viseadministrerende direktør Diakonissehuset Lovisenberg.
 2. Vera Tangen Wenaas, f. 1950. Pensjonist. Tidligere viseadministrerende direktør Diakonhjemmet sykehus.
 3. Anne Kari Borg, f. 1947. Pensjonist. Tidligere sekretær.
 4. Lasse Løw, f. 1953. Driver lakk- og karosseriverksted i Oslo.
 5. Elin Lysøe, f. 1950. Pensjonist. Tidligere sekretær Klinisk-etisk komité ved Rikshospitalet.
 6. Ann Christin Klevanger. Faglærer i kunst- og håndverksfag.

 

Navnene på listene står i prioritert rekkefølge. Dette er et flertallsvalg og du kan påvirke ved å gi kandidater en ekstra stemme (kumulere). Det er ikke lov å stryke noen fra listene.

De to kandidatene fra hvert sokn med flest stemmer blir medlemmer av Vestby felles menighetsråd (som er felles for de fire menighetene) og Vestby kirkelige fellesråd. De andre blir varamedlemmer.

Oversikt over kandidatene til Bispedømmerådsvalget finner du her: Kirkevalget.no

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone