Valg av menighetsråd i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten sokn – nominasjon av kandidater

publisert: 01. Mars 2019
Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 30. april 2019.

Forslag på kandidater til menighetsrådet fra alle menighetene kan meldes til Vestby kirkekontor innen 20. april 2019. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som senest i 2019 fyller 18 år.

Det er også anledning til å levere inn egne listeforslag innen fristen 30. april 2019 kl. 12.00. Forslag til valglister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson/tillitsvalgt. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling.

Listeforslaget skal ordnes i prioritert rekkefølge.
Listeforslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn, og minst 20 % representasjon av ungdom under 30 år.

Kirkevalget finner sted 8.- 9. september 2019, med forhåndsstemming fra 10. august. Valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.

Valg av menighetsråd i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten sokn – nominasjon av kandidater

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone