Avgifter

publisert: 06. Mars 2019

Avgift pr. år for feste av grav

300,-

Reservasjon av sidegrav (feste betales for fredningstiden, 20 år)

6000,-

Kistegravlegging av utenbygdsboende

7 000,-

Urnegravlegging av utenbygdsboende

1 500,-

Bruk av kirke/kapell inkl. kirketjener til begravelse/bisettelse for utenbygdsboende

 2 500.,-

Utlån av organist til gravferd for utenbygdsboende

2000,-

Preludering ved gravferd (gjelder alle brukere)

700,-

Relaterte dokumenter

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Yngve Haugstvedt

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone