Etter lengre tids sykdom døde Josva Dammann Kvilstad tidlig onsdagsmorgen. Josva var barne- og ungdomsprest med ansvar for trosopplæringen her i Vestby. Josva var en god og kjær kollega som vil bli dypt savnet både av ansatte, frivillige medarbeidere og menighetene for øvrig.
Les mer
Anne-Cathrine Christiansen-Aas
Anne-Cathrine Christiansen-Aas
Kirkeverge
Tlf: 64 98 00 88 eller 94 15 13 58 kirkevergen@vestby.kommune.no fellesraadet@vestby.kommune.no
Line Gullerud Solvik
Line Gullerud Solvik
Saksbehandler
Tlf: 64 98 00 70 eller 92 82 66 97 <br> line.gullerud.solvik@vestby.kommune.no
Marit Bekken
Marit Bekken
Koordinerende sogneprest
Tlf: 64 98 00 72 eller 95 70 54 69 marit.bekken@vestby.kommune.no
Atle Eikeland
Atle Eikeland
Prostidiakon
Tlf: 94 85 63 62 atle.eikeland@as.kommune.no
Inger-Berit Venta
Inger-Berit Venta
Driftsleder kirkegård / Kirketjener
Tlf: 40 47 66 50
Anders Åkerlund
Anders Åkerlund
Kirketjener/kirkegårdsarbeider
Tlf: 91 14 36 57
Silje Mathea Kleftås Nygård
Silje Mathea Kleftås Nygård
Kapellan
silje.nygard@vestby.kommune.no
Josva Dammann Kvilstad
Josva Dammann Kvilstad
Barne- og ungdomsprest (trosopplæringsleder)
Torbjørn Aas
Torbjørn Aas
Sogneprest
Tlf: 64 98 00 74 eller 99 44 89 70 torbjorn.aas@vestby.kommune.no
Svein-Gerhard Soma Hordnes
Svein-Gerhard Soma Hordnes
Kantor
Tlf: 64 98 00 77 eller 92 40 14 41 svein.hordnes@vestby.kommune.no
Tatiana Grushina
Tatiana Grushina
Kantor
Tlf: 64 98 00 73 eller 46 91 61 07 tatiana.grushina@vestby.kommune.no
Marit Roos Hansen
Marit Roos Hansen
Menighetsarbeider
Tlf: 64 98 00 76 eller 92 08 24 08 marit.roos.hansen@vestby.kommune.no

Kirkekontoret i Vestby

Kirkekontoret har åpningstid 9-11 og 12-15 Besøksadresse:
Risilveien 71 (gamle Bjørlien skole).
Postadresse:
Postboks 122
1541 Vestby

Menighetsrådene

Postboks 122
1541 Vestby

 

Leder i Vestby Felles menighetsråd, Vestby, Såner, Garder og Hvitsten.

Kari Haugstvedt 
Epost: karihaug1952@gmail.com    
Tlf:

 

Leder i Vestby kirkelige fellesråd:

Ole Einar Garder
Epost: oegarder@online.no 
Tlf. 90 61 42 94 


Vestby frivillighetssentral:
Støttumveien 4
1543 Vestby
Tlf. 64 95 25 60
vestby.frivilligsentral@gmail.com

hjemmeside. www.vestby.frivilligsentral.no

 

Adresser til kirkene

Vestby kirke
Kirkevn. 21, 1540 VESTBY

Bårehuset Vestby kirke
Hvitstenvn. 330, 1540 VESTBY

Såner kirke
Vålerveien 24, 1550 HØLEN

Strømbråten kapell
Kapellvn. 39, 1555 SON

Son kulturkirke
Sagbruksveien 2, 1555 SON

Garder kirke
Garderveien 641, 1540 VESTBY

Hvitsten kirke
Hvitstenvn. 13, 1545 HVITSTEN

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone