Wenche Halland Sandbæk
Wenche Halland Sandbæk
Kirkeverge
Tlf: 64 98 00 88 eller 911 95 275 kirkevergen@vestby.kommune.no fellesraadet@vestby.kommune.no
Line Gullerud Solvik
Line Gullerud Solvik
Saksbehandler
Tlf: 64 98 00 70 eller 92 82 66 97 line.gullerud.solvik@vestby.kommune.no
Marit Bekken
Marit Bekken
Koordinerende sogneprest
Tlf: 64 98 00 72 eller 95 70 54 69 marit.bekken@vestby.kommune.no
Torbjørn Aas
Torbjørn Aas
Sogneprest
Tlf: 64 98 00 74 eller 99 44 89 70 torbjorn.aas@vestby.kommune.no
Gunnvor Hovland
Gunnvor Hovland
Prostiprest
Tlf. 64 98 00 75 eller 48 28 70 81 gunnvor.hovland@vestby.kommune.no
Kristin Gulowsen
Kristin Gulowsen
Barne- og ungdomsprest / Trosopplæringsleder
Tlf. 64 98 00 78 eller 46 63 33 35 Kristin.gulowsen@vestby.kommune.no
Frøydis Haug
Frøydis Haug
Kapellan / Konfirmantleder (vikar)
Tlf: 64 98 00 89 eller 957 42 875 froydis.haug@vestby.kommune.no
Atle Eikeland
Atle Eikeland
Prostidiakon
Tlf: 94 85 63 62 atle.eikeland@as.kommune.no
Inger-Berit Venta
Inger-Berit Venta
Driftsleder kirkegård / Kirketjener
Tlf: 40 47 66 50 kirkegard@vestby.kommune.no
Anders Åkerlund
Anders Åkerlund
Kirketjener/kirkegårdsarbeider
Tlf: 91 14 36 57 kirkegard@vestby.kommune.no
Jan Frode Vedvik
Jan Frode Vedvik
Kirketjener/kirkegårdsarbeider
Tlf: 95 49 24 79 kirkegard@vestby.kommune.no
Linn Lund
Linn Lund
Kirketjener/kirkegårdsarbeider
Tlf. 41 39 91 39 kirkegard@vestby.kommune.no
Svein-Gerhard Soma Hordnes
Svein-Gerhard Soma Hordnes
Kantor
Tlf: 64 98 00 77 eller 92 40 14 41 svein.hordnes@vestby.kommune.no
Tatiana Grushina
Tatiana Grushina
Kantor
Tlf: 64 98 00 73 eller 46 91 61 07 tatiana.grushina@vestby.kommune.no
Marit Roos Hansen
Marit Roos Hansen
Menighetsarbeider
Tlf: 64 98 00 76 eller 92 08 24 08 marit.roos.hansen@vestby.kommune.no

Kirkekontoret i Vestby

Kirkekontoret har åpningstid:
Man-tirs-tors og fre 9-11 og 12-15. Onsdager 12-15

Telefon 64 98 00 70

Besøksadresse:
Risilveien 71 (gamle Bjørlien skole)

Postadresse:
Postboks 122, 1541 Vestby

 

Adresser til kirkene

Vestby kirke
Kirkevn. 21, 1540 VESTBY

Bårehuset Vestby kirke
Hvitstenvn. 330, 1540 VESTBY

Såner kirke
Vålervn. 24, 1550 HØLEN

Strømbråten kapell
Kapellvn. 39, 1555 SON

Son kulturkirke
Sagbruksvn. 2, 1555 SON

Garder kirke
Gardervn. 641, 1540 VESTBY

Hvitsten kirke
Hvitstenvn. 13, 1545 HVITSTEN

 

Leder i Vestby felles menighetsråd; Vestby, Såner, Garder og Hvitsten menigheter:

Kari Haugstvedt 
Epost:
karihaug1952@gmail.com    
Tlf: 911 65 738

 

Leder i Vestby kirkelige fellesråd:

Ole Einar Garder
Epost:
oegarder@online.no 
Tlf. 90 61 42 94 


Vestby frivilligsentral:
Støttumveien 4
1543 Vestby
Tlf.
64 95 25 60
vestby.frivilligsentral@gmail.com

hjemmeside. www.vestby.frivilligsentral.no

 

 

 

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone