Velkommen til Babysang i kirkene i Vestby
I Vestby har vi tilbud om babysang hvert semester, i Son kulturkirke og i Vestby kirke. Lurer du på hva babysang er? Trykk "les mer".
Les mer ...
Nå er skolene i gang igjen og da starter også vi opp med korene våre!
Nå er skolene i gang igjen og da starter også vi opp med korene våre!
Baluba og Jubel, Vestby Barne-og Ungdomskor og Såner kirkekor øver alle på torsdager med oppstart den 29.8
BALUBA - er for barn i alderen 4 - 1. klasse og JUBEL er fra 2. klasse og oppover. Begge korene øver kl. 17.30-18.30 i Son kulturkirke. Dirigenter er Tiril Bratt og Anne Marte Grøholt og kontaktperson er: Margit Aa. Tukkensæter 99617258. VESTBY BARNEKOR er for barn i 1-5 klasse og øver på Vestby menighetshus kl. 17.30-18.30. VESTBY UNGDOMSKOR øver samme sted kl. 18.45-20.00 og er for de i 6 klasse og oppover. Dirigent og kontaktperson er Kantor Svein-Gerhard Soma Hordnes 92401441. SÅNER KIRKEKOR øver i Såner kirke kl. 19.00-21.00. Dirigent og kontaktperson er Kantor Tatiana Grushina 46916107. Alle korene tar gjerne imot flere sangere - velkommen!
KIRKEVALGET 2019
Din stemme teller!
KIRKEVALGET 2019
Kirkevalget foregår på samme tid som kommunevalget: Søndag 8. septemer kl. 16.00-20.00 og mandag 9. september kl. 9.00-21.00
Les mer ...
I Vestby, Såner, Garder og Hvitsten har flotte frivillige sagt ja til å stille til menighetsrådsvalg og dermed være med og lede menighetene de neste fire årene.
Les mer
Les om martyrpresten Arne Thu
Torsdag 27. juni var det 75 år siden Vestby-presten Arne Thu døde på Grini. Dette ble behørig markert av Vestby Forsvarsforening sammen med Arne Thus etterkommere. Dagen begynte på Grini, hvor bildet er tatt, og fortsatte i Minneparken her i Vestby - hvor ordfører Tom Andres Ludvigsen holdt tale, og deretter en "minnetale" ved minnesmerket utenfor Vestby kirke holdt av Torbjørn Aas. Du kan lese "minnetalen" her.
Les mer
Klassisk sommerkonsert med Moa og Lone Meinich i Son kulturkirke søndag 30.6 kl. 18.00. Fri entre/Kollekt
Kirkekontoret er på flyttefot
Mandag 17. juni starter vi flytting av kirkekontoret fra Rådhuset til gamle Bjørlien skole. Flyttingen skal være ferdig innen 1. juli.
Les mer
Hva skjer?
Torsdag 22. August, 2019
09:00 Forhåndsstemming - Kirkevalget
Kirkekontoret i Risilveien 71
Fredag 23. August, 2019
09:00 Forhåndsstemming - Kirkevalget
Kirkekontoret i Risilveien 71
Lørdag 24. August, 2019
09:00 Forhåndsstemming - Kirkevalget
Kirkekontoret i Risilveien 71
Søndag 25. August, 2019
09:00 Forhåndsstemming - Kirkevalget
Kirkekontoret i Risilveien 71
11:00 Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Son kulturkirke. Kirkeskyss: 928 28 032
Mandag 26. August, 2019
09:00 Forhåndsstemming - Kirkevalget
Kirkekontoret i Risilveien 71
18:30 Møte i Garder misjonsforening (NMS)
hos Kari Rustad, Garder veien 353, Vestby. Tone Eng fra Frivilligsentralen i Ås forteller om sitt arbeid med sorggrupper "sorg og omsorg". Charlotte Justnes synger og spiller. Andakt. Alle hjertelig velkommen!
Tirsdag 27. August, 2019
09:00 Forhåndsstemming - Kirkevalget
Kirkekontoret i Risilveien 71
Onsdag 28. August, 2019
09:00 Forhåndsstemming - Kirkevalget
Kirkekontoret i Risilveien 71
19:00 Kveldsmesse i Son Kulturkirke
Kveldsmessen varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone