Babysang i Vestby og Son
Kirkene i Vestby inviterer til babysang torsdager fra kl. 12.00 til 13.30
Les mer ...
Ledig stilling i 50% som kirketjener/gravplassarbeider
Høsttakefest i Garder kirke
Vaskejobb i Son kulturkirke
Påmelding til konfirmasjon 2019
Kirkene i Vestby har skiftet datasystem, og nå skjer alle påmeldinger til dåp og vielse på nett.
Les mer
Hva skjer?
Søndag 21. Oktober, 2018
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/Anette Nylænder, Svein Hordnes
11:00 Familiegudstjenste m/dåp og nattverd
i Såner kirke v/ Marit Bekken, Svein Hordnes. Utdeling av 4 årsbok. Kirkeskyss 907 32 083
Onsdag 24. Oktober, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Torsdag 25. Oktober, 2018
17:30 Baluba sang og lek
for barn 4-8 år i Son kulturkirke
17:30 Vestby barnekor
for 1-5 klasse på Vestby menighetshus
18:45 Vestby ungdomskor
fra 6 klasse og oppover. Øver på Vestby menighetshus.
19:00 Såner kirkekor
øver i Såner kirke

Copyright 2018 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone