Kirkekontoret er stengt torsdag 23. mai
Kirkekontoret er stengt torsdag 23. mai
Torsdag 23. mai er alle kirkeansatte i Borg på Stiftsdag i Fredrikstad hele dagen. Vi er tilbake på plass igjen på fredag.
GØY PÅ LANDET!
Alle 7åringer er spesielt invitert, med hele familien, til Gøy på landet i Garder torsdag 30. mai.
Les mer ...
Legoklubb på menighetshuset!
Hver siste torsdag i måneden er det legoklubb på Vestby menighetshus, Kl. 18.10-19.30, for deg som går i 1.-4.klasse.
Les mer ...
Ved valg til menighetsråd i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten sokn er det én godkjent valgliste for hvert sokn: Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg.
Les mer
Velkommen til «Disney-konsert» i Kroer og Såner kirke
Orgelkonsert i Såner kirke lørdag 27 april kl. 15.00. «Bach i Såner - 9»
PILEGRIMSVANDRING fra SON til ÅS - søndag 5. mai
Bli med på hele eller deler av turen fra Solåsen pilegrimsgård i Son til Ås kirke.
Les mer
Hva skjer?
Onsdag 22. Mai, 2019
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Torsdag 23. Mai, 2019
17:30 Baluba sang og lek
for barn 4-8 år i Son kulturkirke
17:30 Vestby barnekor
for 1-5 klasse på Vestby menighetshus
18:45 Vestby ungdomskor
fra 6 klasse og oppover. Øver på Vestby menighetshus.
19:00 Såner kirkekor
øver i Såner kirke
Søndag 26. Mai, 2019
11:00 Gudstjeneste m/ dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Anette Nylænder, Tatiana Grushina.
11:00 Gudstjeneste m/dåp og naatverd
i Såner kirke v/ Silje M. K. Nygård, Svein Hordnes. Kirkeskyss: 907 32 083
Mandag 27. Mai, 2019
18:30 Møte i Garder misjonsforening (NMS)
i Kirkestallen ved Hobøl kirke. Inger Foss forteller og viser bilder fra Madagaskar. Andakt.Charlotte Justnæs synger og spiller, Aud Anstensrud forteller om Hobøl kirkes historie. Alle hjertelig velkommen!

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone