Velkommen til Babysang i kirkene i Vestby
I Vestby har vi tilbud om babysang hvert semester, i Son kulturkirke og i Vestby menighetshus.
Les mer ...
Nå er skolene i gang igjen og da starter også vi opp med korene våre!
Baluba og Jubel, Vestby Barne- og Ungdomskor og Såner kirkekor øver alle på torsdager med oppstart den 29.8. Alle korene tar gjerne imot flere sangere - velkommen!
Les mer ...
KIRKEVALGET 2019
Din stemme teller!
KIRKEVALGET 2019
Kirkevalget foregår på samme tid som kommunevalget: Søndag 8. septemer kl. 16.00-20.00 og mandag 9. september kl. 9.00-21.00
Les mer ...
I Vestby, Såner, Garder og Hvitsten har flotte frivillige sagt ja til å stille til menighetsrådsvalg og dermed være med og lede menighetene de neste fire årene.
Les mer
Les om martyrpresten Arne Thu
Torsdag 27. juni var det 75 år siden Vestby-presten Arne Thu døde på Grini. Dette ble behørig markert av Vestby Forsvarsforening sammen med Arne Thus etterkommere. Dagen begynte på Grini, hvor bildet er tatt, og fortsatte i Minneparken her i Vestby - hvor ordfører Tom Andres Ludvigsen holdt tale, og deretter en "minnetale" ved minnesmerket utenfor Vestby kirke holdt av Torbjørn Aas. Du kan lese "minnetalen" her.
Les mer
Klassisk sommerkonsert med Moa og Lone Meinich i Son kulturkirke søndag 30.6 kl. 18.00. Fri entre/Kollekt
Kirkekontoret er på flyttefot
Mandag 17. juni starter vi flytting av kirkekontoret fra Rådhuset til gamle Bjørlien skole. Flyttingen skal være ferdig innen 1. juli.
Les mer
Hva skjer?
Onsdag 18. September, 2019
12:00 BABYSANG
på Vestby menighetshus. Samlingen er gratis, ta m/matpakke eller kjøp enkel lunsj til kr 30,-
Søndag 22. September, 2019
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke
13:00 Høsttakkefest, skaperverkets dag. 4 årsbok
i Garder kirke m/dåp og nattverd.

Copyright 2019 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone