Bryggegudstjeneste i Son
Det har blitt en tradisjon at menighetene våre, denne tiden på året samles til en bryggegudstjeneste på kystkultursenteret i Son. Noen ganger har ikke været vært med oss, men denne søndagen skinte solen fra en klarblå himmel og solen varmet godt. Det var også virkelig godt oppmøte både inne på plassen og blant de som fikk med seg gudstjenesten fra båtene som lå i havnen og folk som satt rundt omkring langs bryggen. Dette ble en god gudstjeneste med fin tale av Marit Bekken og vakker sang av Ingvild Støkken og fine sommersalmer. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe. Stort takk til kystkultursenteret for flott samarbeid.
Les mer ...
KIRKETJENER / GRAVPLASSARBEIDER - Vestby kirkelige fellesråd
Påmelding til konfirmasjon 2019
Denne sommeren har vi planlagt tre kveldsgudstjenester i Hvitsten. Vi tror at mange opplever at søndag kl 11.00 kan være et litt ugreit tidspunkt, og kanskje særlig på sommersøndager. Så nå legger vi opp til å samles når "dagen svinger hatten til farvel" -til litt lavmælte og litt meditative kveldsgudstjenester, med mye musikk! Velkommen!
Les mer
Dugnad på kirkegården
Også i år var (nesten) hele staben på kirkekontoret med på en halv dags dugnad på kirkegården og plantet ut sommerblomster! Det er fint å få det fint på kirkegården - og dessuten styrker det kollegafellesskapet!
Les mer
Kirkene i Vestby har skiftet datasystem, og nå skjer alle påmeldinger til dåp og vielse på nett.
Les mer
 Nordnorske stemninger i Son kulturkirke
Hva skjer?
Søndag 22. Juli, 2018
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Son kulturkirke v/ Silje Mathea Kleftås Nygård

Copyright 2018 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone