Trosopplæring
Babysang
I Vestby har vi tilbud om babysang hvert semester, i Son kulturkirke og i Vestby kirke. Lurer du på hva babysang er? Trykk "les mer".
Les mer
Trosopplæring i menighetene i Vestby
Velkommen til gode og spennende aktiviteter i menighetene i Vestby. Skolen er ikke lenger en aktør for kirkens trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, ansvar for opplæring av sine medlemmer. I Vestby jobber vi med å lage en plan for trosopplæringen som skal sikre at alle barn og unge får tilbud om totalt 315 timer fra de er 0 til 18 år. Formål for trosopplæringen: Trosopplæringsplanene skal bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som - vekker og styrker kristen tro - gir kjennskap til den treenige Gud - bidrar til kristen livstolkning og livsmestring - utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.
Les mer
Onsdag, Desember 20, 2017
19:00 Kveldsmesse
i Son Kulturkirke. Messen varer 30-45 minutter og deretter serveres kveldsmat i peisestuen
Torsdag, Desember 21, 2017
17:30 BALUBA sang og lek
i Son kulturkirke - for barn fra 4 -8 år
17:30 Vestby barnekor
Fra 1-5 klasse. Øver på Vestby menighetshus
18:45 Vestby ungdomskor
Fra 6. klasse og oppover. Øver på Vestby menighetshus
19:00 Såner kirkekor
Øver i Såner kirke
Søndag, Desember 24, 2017
14:00 Julaftensgudstjeneste
i Hvitsten kirke v/ T. Aas, C. Killengren. Sang v/ Lars Petter Sauge
14:00 Julaftens gudstjeneste
i Vestby kirke v/ M. Bekken, S. Hordnes. Sang v/ Vestby barne og ungdomskor. Espen Birkheim Alexandersen på kornett. Kirkeskyss: 90 98 77 57
14:00 Julaftens gudstjeneste
i Son kulturkirke v/ S. Nygård, T, Grushina. Sang v/ Såner kirkekor. Kirkeskyss: 997 20 928
16:00 Julaftens gudstjeneste
i Garder kirke v/ T. Aas, C. Killengren. Sang v/ Lars Petter Sauge
16:00 Julaftens gudstjeneste
i Vestby kirke v/ M. Bekken, S. Hordnes. Sang v/ Ingvild Støkken. Kirkeskyss: 90 98 77 57
16:00 Julaftens gudstjeneste
i Såner kirke v/ S. Nygård, T. Grushina. Sang v/ Hølenkoret, Erlend Tunestveit på trompet. Kirkeskyss: 907 32 083
Mandag, Desember 25, 2017
12:00 Høytidsgudstjeneste 1.juledag
i Vestby kirke m/ dåp og nattv v/ M. Bekken, S. Hordnes. Sang v/ Ingvild Støkken, Espen Birkheim Alexandersen på kornett. Kirkeskyss: 92 89 37 49
Tirsdag, Desember 26, 2017
12:00 Høytidsgudstjeneste 2.juledag
i Såner kirke m/nattv v/ S. Nygård, T. Grushina. Erlend Tunestveit på trompet. Kirkeskyss: 959 94 162

Copyright 2017 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone