Vestby menighetsblad

Her kan du lese menighetsbladet på skjerm i PDF-format. Menighetsbladet kommer ut 4 ganger i året.

Viktig melding til deg som løser kryssord i menighetsbladet!

Løsningen som er knyttet til bildet i kryssordet består av fire ord. Ved en feil har dessverre pilene som skiller ordene falt ut i papirutgaven denne gang. Det gjør det vanskelig å løse kryssordet. I nettutgaven er feilen rettet opp. 

Klikk på det bladet du ønsker å lese nedenfor.

Menighetsblad nr. 3 - 2017
Menighetsblad nr. 2 - 2017
Menighetsblad nr. 1 - 2017
Menighetsblad nr. 4 - 2016
Menighetsblad nr. 3 - 2016
Menighetsblad nr. 2 - 2016
Menighetsblad nr. 1 - 2016
 

Copyright 2017 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone