Såner kirkested
Av Arne Eriksen
Les mer
Strømbråten kapell
Av Arne Eriiksen
Les mer
Hvitsten kirkested
Av Arne Eriksen
Les mer
Garder kirkested
Garder kirkested
Garder kirkesteds historie.
Av Arne Eriksen
Les mer
Vestby kirkested
Av Arne Eriksen
Les mer
Onsdag, Desember 20, 2017
19:00 Kveldsmesse
i Son Kulturkirke. Messen varer 30-45 minutter og deretter serveres kveldsmat i peisestuen
Torsdag, Desember 21, 2017
17:30 BALUBA sang og lek
i Son kulturkirke - for barn fra 4 -8 år
17:30 Vestby barnekor
Fra 1-5 klasse. Øver på Vestby menighetshus
18:45 Vestby ungdomskor
Fra 6. klasse og oppover. Øver på Vestby menighetshus
19:00 Såner kirkekor
Øver i Såner kirke
Søndag, Desember 24, 2017
14:00 Julaftensgudstjeneste
i Hvitsten kirke v/ T. Aas, C. Killengren. Sang v/ Lars Petter Sauge
14:00 Julaftens gudstjeneste
i Vestby kirke v/ M. Bekken, S. Hordnes. Sang v/ Vestby barne og ungdomskor. Espen Birkheim Alexandersen på kornett. Kirkeskyss: 90 98 77 57
14:00 Julaftens gudstjeneste
i Son kulturkirke v/ S. Nygård, T, Grushina. Sang v/ Såner kirkekor. Kirkeskyss: 997 20 928
16:00 Julaftens gudstjeneste
i Garder kirke v/ T. Aas, C. Killengren. Sang v/ Lars Petter Sauge
16:00 Julaftens gudstjeneste
i Vestby kirke v/ M. Bekken, S. Hordnes. Sang v/ Ingvild Støkken. Kirkeskyss: 90 98 77 57
16:00 Julaftens gudstjeneste
i Såner kirke v/ S. Nygård, T. Grushina. Sang v/ Hølenkoret, Erlend Tunestveit på trompet. Kirkeskyss: 907 32 083
Mandag, Desember 25, 2017
12:00 Høytidsgudstjeneste 1.juledag
i Vestby kirke m/ dåp og nattv v/ M. Bekken, S. Hordnes. Sang v/ Ingvild Støkken, Espen Birkheim Alexandersen på kornett. Kirkeskyss: 92 89 37 49
Tirsdag, Desember 26, 2017
12:00 Høytidsgudstjeneste 2.juledag
i Såner kirke m/nattv v/ S. Nygård, T. Grushina. Erlend Tunestveit på trompet. Kirkeskyss: 959 94 162

Copyright 2017 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone