Gravferd i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten menigheter

Gravferd i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten menigheter

Ved et dødsfall, tar de pårørende først kontakt med et begravelsesbyrå, som hjelper til med planleggingen av gravferden. Begravelsesbyrået tar kontakt med kirkekontoret for å avtale tidspunkt for gravferden. I våre menigheter er det faste tidspunkter for gravferd: Tirsdag til fredag kl. 10.30 eller kl. 13.00. Når tidspunktet er avklart, vil man også få vite hvilken prest og organist man får. Presten vil så ta kontakt med familien og avtale et tidspunkt for en samtale.

Våre tre prester har en vaktordning, slik at hver prest har ansvar for gravferder hver tredje uke. Hvilken prest det blir, er altså avhengig av hvem som har vakt på det aktuelle tidspunktet.

For spørsmål om kirkegårder, gravstell med mer,
ta kontakt med Siv-Helene Østnes, saksbehandler hos kirkevergen.

For spørsmål om musikk, ta kontakt med en av organistene.

For samtale eller sjelesorg, ta kontakt med en av prestene.

Se ansatt-menyen for kontaktinformasjon.

Copyright 2017 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone