Søndag, Januar 28, 2018
11:00 Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Torbjørn Aas, Svein Hordnes. Sang v/ Vestby barnekor.
11:00 Gudstjeneste m/ dåp og nattverd
i Hvitsten kirke v/ Marit Bekken, Tatiana Grushina
Søndag, Februar 4, 2018
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Son Kulturkirke v/ Marit Bekken, Tatiana Grushina
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Garder kirke v/ Anette Nylænder, Svein Hordne
Søndag, Februar 11, 2018
11:00 Karnevalsgudstjeneste m/dåp og nattv
i Såner kirke v/ Josva Damman Kvilstad, Tatiana Grushina. Sang v/ Baluba
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Torbjørn Aas, Svein Hordnes
Søndag, Februar 18, 2018
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Marit Bekken, Svein Hordnes
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Hvitsten kirke v/ Silje Mathea Kleftås Nygård
Søndag, Februar 25, 2018
11:00 Felles ordinasjonsgudstjeneste m/dåp og nattverd
i Son kulturkirke v/ Marit Bekken, Josva Damman Kvilstad, biskop Atle Sommerfeldt, prost Hege Fagermoen, Tatiana Grushina. Sang v/ Helene Liepelt Nystedt m/band. Kirkekaffe
Fredag, Mars 2, 2018
18:00 Kvinnenes internasjonale bønnedag
på Vestby menighetshus v/ Silje Mathea Kleftås Nygård.
Søndag, Mars 4, 2018
11:00 Familiegudstjenste/Barnas misjondag
i Garder kirke m/dåp og nattverd v/ Silje Mathea Kleftås Nygård, Svein Hordnes. Snag v/ Vestby barnekor. Kirkekaffe
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Såner kirke v/ Torbjørn Aas, Tatiana Grushina. Kirkeskyss: 900 46 806
Søndag, Mars 11, 2018
11:00 Tårnagentgudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Josva Damman Kvilstad, Silje Mathea Kleftås Nygård, Tatiana Grushina.
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Hvitsten kirke v/ Marit Bekken, Svein Hordnes
Søndag, Mars 18, 2018
11:00 Felles gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Marit Bekken, Torbjørn Aas, Svein Hordnes. Menighetens årsmøte

Copyright 2017 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone