Søndag, September 24, 2017
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd - Skaperverkets dag
i Vestby kirke v/ Marit Bekken, Svein Hordnes. Søndagsskole. Kirkeskyss 93 84 57 70
11:00 Høsttakkefest m/dåp og nattverd og utdeling av 4 årsbok
i Garder kirke v/ Torbjørn Aas, Tatiana Grushina. Kirkekaffe
Mandag, September 25, 2017
18:30 Garder Misjonsforening
Møte hos Kari Rustad, Garderveien 353, 1540 Vestby. Besøk av Per Ørjan Aaslid fra Det Norske Misjonsselskap. Sang ved Charlotte Justnæs.
Onsdag, September 27, 2017
19:00 Kveldsmesse
i Son Kulturkirke. Messen varer 30-45 minutter og deretter serveres kveldsmat i peisestuen
Torsdag, September 28, 2017
17:30 BALUBA sang og lek
i Son kulturkirke - for barn fra 4 -8 år
17:30 Vestby barnekor
Fra 1-5 klasse. Øver på Vestby menighetshus
18:45 Vestby ungdomskor
Fra 6. klasse og oppover. Øver på Vestby menighetshus
19:00 Såner kirkekor
Øver i Såner kirke
Søndag, Oktober 1, 2017
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Sion kulturkirke v/ Marit Bekken, Svein Hordnes. Kirkeskyss: 997 20 928
19:00 Kveldsgudstjeneste m/nattverd
i Vestby kirke v/ Marit Bekken, Svein Hordnes. kirkeskyss: 90 98 77 58
Mandag, Oktober 2, 2017
11:30 Formiddagstreff
på Vestby menighetshus. Underholdning, servering, sosialt samvær, allsang, andakt, loddsalg. trenger du å bli hentet, kan du ringe kirkekontoret samme dag før kl.10.00 på 64 98 00 76
Onsdag, Oktober 4, 2017
19:00 Kveldsmesse
i Son Kulturkirke. Messen varer 30-45 minutter og deretter serveres kveldsmat i peisestuen
Torsdag, Oktober 5, 2017
17:30 BALUBA sang og lek
i Son kulturkirke - for barn fra 4 -8 år
17:30 Vestby barnekor
Fra 1-5 klasse. Øver på Vestby menighetshus
18:45 Vestby ungdomskor
Fra 6. klasse og oppover. Øver på Vestby menighetshus
19:00 Såner kirkekor
Øver i Såner kirke
Søndag, Oktober 8, 2017
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Hvitsten kirke v/ Torbjørn Aas, Tatiana Grushina
16:00 Garder Misjonsforening
Møte på Gardarheim ved Garder kirke. Eli og Terje Landro har eget program om den kjente forfatteren Trygve Bjerkrheim under tema: "Dikteren med den grønne pennen" Det blir solosang og fellessang og vi får høre om forfatterens liv og diktning. Det blir også servering av kaffe og kaker. Alle er hjertelig velkommen til dette inspirasjonsarrangementet.
Onsdag, Oktober 11, 2017
19:00 Kveldsmesse
i Son Kulturkirke. Messen varer 30-45 minutter og deretter serveres kveldsmat i peisestuen
Torsdag, Oktober 12, 2017
17:30 BALUBA sang og lek
i Son kulturkirke - for barn fra 4 -8 år
17:30 Vestby barnekor
Fra 1-5 klasse. Øver på Vestby menighetshus
18:45 Vestby ungdomskor
Fra 6. klasse og oppover. Øver på Vestby menighetshus
19:00 Såner kirkekor
Øver i Såner kirke
Fredag, Oktober 13, 2017
7 dager Between - treff for barn fra 5.-7.klasse
i Son kulturkirke
19:30 UNGDOMSTREEF for ungdom fra 8.klasse og oppover
i Son kulturkirke

Copyright 2017 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone