Kveldsgudstjeneste m/nattverd

  Søndag 20. August - Søndag 20. August
  19:00 - 20:00
 
i Vestby kirke m/nattverd v/ Silje Mathea Kleftås Nygård, Tatiana Grushina
Søndag, Mars 18, 2018
11:00 Felles gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Anette Nylænder, Svein Hordnes. Menighetens årsmøte er flyttet til 15.4!
Onsdag, Mars 21, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Søndag, Mars 25, 2018
11:00 Palmesøndagsgudstjeneste m/dåp og nattverd
i Garder kirke v Torbjørn Aas, Tatiana Grushina
Torsdag, Mars 29, 2018
18:00 Skjærtorsdagsgudstjeneste m/nattverd
i Son kulturkirke v/ Silje Mathea Kleftås Nygård, Svein Hordnes. Kirkeskyss: 997 20 928
Fredag, Mars 30, 2018
11:00 Langfredagsgudstjeneste m/nattverd
i Såner kirke v/ Silje Mathea Kleftås Nygård, Svein Hordnes. Kirkeskyss: 928 28 032
13:00 Korsvandring
Vardåsen v/ Marit Bekken
Søndag, April 1, 2018
11:00 Felles Høytidsgudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/Marit Bekken, Silje Mathea Kleftås Nygård, Tatiana Grushina
Mandag, April 2, 2018
11:00 Felles høytidsgudstjeneste m/dåp og nattverd 2.påskedag
i Hvitsten kirke v/ Marit Bekken, Tatiana Grushina
Onsdag, April 4, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Søndag, April 8, 2018
11:00 Familiegudstjenste /barnas påskefest m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Josva Kvilstad, Anette Nylænder, Tatiana Grushina. m/Babysang og inviterte 5 åringer
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Son kulturkirke v/ Mrit Bekken, Svein Hordnes. Kirkeskyss: 959 94 162
Onsdag, April 11, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Søndag, April 15, 2018
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Torbjørn Aas. Menighetens årsmøte på menighetshuset etter gudstjenesten
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Garder kirke v/ Silje Mathea Kleftås Nygård og Svein-Gerhard Soma Hordnes
Onsdag, April 18, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Søndag, April 22, 2018
11:00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Såner kirke v/ Marit Bekken, Tatiana Grushina. Kirkeskyss: 907 32 083
Onsdag, April 25, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Søndag, April 29, 2018
11:00 Felles Gudstjeneste m/dåp og nattverd
i Hvitsten kirke v/ Anette Nylænder, Svein Hordnes
Onsdag, Mai 2, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Onsdag, Mai 9, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Onsdag, Mai 16, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Onsdag, Mai 23, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Onsdag, Mai 30, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Onsdag, Juni 6, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.
Onsdag, Juni 13, 2018
19:00 Kveldsmesse i Son kulturkirke
Kveldsmessen gir mulighet for et møte med oss selv, hverandre og den treenige Gud der ulike tanker og følelser kan få rom. Den varer vanligvis en halv time og består av musikk og sang, tekstlesing, stillhet og bønn. Den første onsdagen i måneden er det også mulighet for nattverd. Etter messen inviterer vi til et avslappet bordfellesskap der praten går fritt.

Copyright 2018 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone