Du er her:Forsiden>Gudstjenestelisten
Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten

Velkommen til gudstjeneste i kirkene våre!

Søndag 16.august

Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Hvitsten kirke kl.13. Dåpsgudstjeneste ?

 

Søndag 23.august

Son kulturkirke kl.11.Samtalegudstjeneste med dåp.

Vestby kirke kl.11. Tidebønn- Klimapilgrimsferd.

Vestby krike kl.18. Samtalegudstjeneste.

 

Søndag 30.august

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd

Son kulturkirke kl.19. Hollenderseilasgudstjeneste ?

 

Lørdag 05.september

Vestby kirke kl.11. og 13. Konfirmasjon.

Søndag 06.september

Vestby kirke kl.11 og 13.Konfirmasjon.

Garder kirke kl.11. Konfirmasjon.

 

Søndag 13.september

Vestby kirke kl.11. Bandgudstjeneste med dåp og nattverd. Søndagskole

Son kulturkirke kl.13. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Onsdag 16.september 

Vestby kirke kl.19. Kveldsgudstjeneste med nattverd.  

 

Lørdag 19.september

Son kulturkirke kl.11 og 13. Konfirmasjon.

 

Søndag 20.september

Såner kirke kl.1030 Konfirmasjon.

Hvitsten kirke kl.11. Konfirmasjon

Son kulturkirke kl.13. Konfirmasjon.

 

Søndag 27.september

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.søndagskole

Garder kirke kl.19. Høstkveld.

 

Søndag 04.oktober

Vestby kirke kl.11. Familieudstjeneste med dåp og nattverd.

Son kulturkirke kl.19. Bandgudstjeneste.

 

Søndag 11.oktober

Vestby kirke kl.11. Fellesmøteuke gudstjeneste med nattverd og søndagskole.

Son kulturkirke kl.13. Dåpsgudstjeneste.

 

Søndag 18.oktober

Hvitsten kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Garder kirke kl.11. Høsttakkefeste med dåp og utdeling av 4-års bok.

 

Søndag 25. oktober

Såner kirke kl.11. Familiegudstjeneste med dåp og nattverd og 4-års bok utdeling.

Vestby kirke kl.11. Bot-og bønnedagsgudstjeneste med dåp og ny søndagskole.

 

Søndag 01.november

Garder kirke kl.11.Allehelgens festgudstjeneste  med dåp og nattverd.

Vestby kirke kl.19. Allehelgensgudstjeneste - minnegudstjeneste.

Såner kirke kl.19. Allehelgens gudstjeneste -minnegudstjeneste.

 

Søndag 08.november

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd og søndagskole

Såner kirke kl.19. Hele menigheten synger.

 

Onsdag 11.november

Vestby kirke kl.19. Kveldsgudstjeneste med nattverd.

 

Søndag 15.november

Hvitsten kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Garder kirke kl.13. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Torsdag 20.november

Vestby kirke kl.19. Ungdomsgudstjeneste.

 

Søndag 22.november

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Son kulturkirke kl.19.Bandgudstjeneste.

 

Søndag 29.november

Såner kirke kl.11. Lys-våkengudstjeneste.

Vestby kirke kl.11.Gudstjeneste med dåp og nattverd.søndagskole.

Garder kirke kl.16. Lysgudstjeneste .

Hvitsten kirke kl.16. Lysgudstjeneste med utdeling av 4-års bok.

 

Søndag 06.desember

Vestby kirke kl.11. Gudtjeneste med dåp og nattverd.

Såner kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Onsdag 09.desember

Hviststen kirke kl.18. Gudstjeneste arr av Rotary.

 

Søndag 13.desember 

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Garder kirke kl.19. Julens salmer.

 

Søndag 20.desember

Vestby kirke kl.18. Vi synger julen inn

 

Torsdag 24.desember Julaften

Vestby kirke kl.14 og 16. Julaftengudstjeneste.

Son kulturkirke kl.14. Julaftengudstjeneste

Såner kirke kl.16. Julaftengudstjeneste.

Hvitsten kirke kl.14. Julaftengudstjeneste.

Garder kirke kl.16. Julaftengudstjeneste.

 

Fredag 25.desember 1.juledag

Såner kirke kl.12. Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Lørdag 26.desember 2.juledag.

Hvitsten kirke kl.12. Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Torsdag 01.januar 2016

Strømbråten kapell kl.19. Nyttårsaftengudstjeneste.

 

Søndag 03.januar

Vestby kirke kl.11. Gudstjenest med dåp og nattverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Per H. Martinsen. Web-redaktør: Torbjørn Aas

Hva skjer?
Okt4
Søndag, Oktober 4, 2015
11:00 Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Torbjørn Aas, Svein Hordnes
19:00 Bandgudstjeneste
i Son kulturkirke v/ Frode Granerud, Svein Hordnes. Kirkeskyss: 980 96 198
 
Okt5
Mandag, Oktober 5, 2015
11:30 Formiddagstreff
på Vestby menighetshus. Vi får besøk av Seniordanserne som vil underholde oss med dans. Ellers blir det servering, loddsalg, fellessanger, andakt. trenger du å bli hentet, kan du ringe kirkekontoretpåp tlf 64 98 00 76 før kl.10.00 samme dag. Alle velkommen !
Okt8
Torsdag, Oktober 8, 2015
17:30 Vestby barnekor
Øver på Vestby menighetshus og er for barn i 1-5 klasse.
18:45 Vestby umgdomskor
Øver på Vestby menighetshus og er for ungdom fra 6 klasse.
 
Powered by Cornerstone