Du er her:Forsiden>Gudstjenesteliste

Gudstjenestelisten

Velkommen til gudstjeneste i kirkene våre!

Søndag 14.september

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Såner kirke kl.13.   Familiegudstjeneste med dåp og utdeling av 4-års bok.

 

Lørdag 20.september

Såner kirke kl.11. og 13. konfirmasjon

 

Søndag 21.september

Såner kirke kl.11. og 13. Konfirmasjon

Hvitsten kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Onsdag 24.september

Vestby kirke kl.19. Kveldsamling med nattverd.

 

Søndag 28.september

Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Såner kirke kl.11.   Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 05.oktober

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Strømbråten kapell kl.19. Høstkveld på Strømbråten.

 

Søndag 12.oktober

Såner kirke kl.11. Gudstjeneste med nattverd.

 

Søndag 19.oktober

Hvitsten kirke kl.11.Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Garder kirke kirke kl.11. Høsttakkefest med dåp og utdelig av 4-års bok.

 

Søndag 26.oktober

Garder kirke kl.11. Bots og bededagsgudstjeneste med dåp og nattverd.

Såner kirke kl.11. Familiegudstjeneste med dåp.

 

Søndag 02.november

Såner kirke kl.11. Allehelgensgudstjeneste.

Vestby kirke kl.18. Allehelgensgudstjeneste.

 

Søndag 09.november

Såner kirke kl.11 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Hvitsten kirke kl.13. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 16.november

Såner kirke kl.11. Lysvåken gudstjeneste med dåp.

Garder kirke kl.13.Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Onsdag 19.november

vestby kirke  kl.19. Kveldsgudstjeneste med nattverd.

 

Søndag 23.november

Vestby kirke kl.11. familiegudstjeneste med dåp og utdeling av 4-års bok.

 

 Søndag 30.november

Son kulturkirke kl.11. Vigslingsgudstjeneste

Hvitsten kirke kl.16. Lysgudstjeneste  med utdeling av 4-års bok.

Garder kirke kl.16. Lysgudstjeneste.

 

Søndag 07.desember

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp ognattverd.

Garder kirke kl.19.Julens salmer

 

Søndag14.desember

Såner kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Vestby kirke kl.11. familiegudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 21.desember

Vestby kirke kl.18. Vi synger julen inn.

 

Onsdag 24.desember 

Vestby kirke kl.14 og 16. Julaftengudstjeneste

Son kulturkirke kl.14. Julaftengudstjeneste

Såner kirke kl.16. Julaftengudstjeneste.

Garder kirke kl.16. Julaftengudstjeneste.

Hvitsten kirke kl.14. Julaftengudstjeneste.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2014 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Per H. Martinsen. Web-redaktør: Torbjørn Aas

Hva skjer?
Okt23
Torsdag, Oktober 23, 2014
11:00 Babysang
på Vestby menighetshus. Vi synger og leker. Lunsj og hyggelig prat. For barn fra 3 mnd og opp til 1 år.
17:30 Vestby barnekor
Korøvelse på Vestby menighetshus for barn fra 1-5 klasse
17:30 Soon pikekor
i Såner kirke. For piker 7 - 9. år
18:45 Vestby ungdomskor
Korøvelse på Vestby menighetshus for ungdom fra 6.klasse
19:00 Såner kirkekor
øver hver torsdag i Såner kirke.
Okt26
Søndag, Oktober 26, 2014
11:00 Familiegudstjeneste m/dåp
i Såner kirke v/ T.Aas, S. Hordnes. Sang ved Vestby barnekor.
11:00 Gudstjeneste m/ dåp
i Vestby kirke. v/ Frode Granerud, Tatiana Grushina. Søndagsskole.