Du er her:Forsiden>Gudstjenesteliste

Gudstjenestelisten

Velkommen til gudstjeneste i kirkene våre!

 

Søndag 16.februar.

Såner kirke kl11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 23.februar.

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.søndagskole

Markering av grunnlovsjubileet. Kirkekaffe på menighetshuset.

 

Søndag 02.mars

Såner kirke kl.13. Familiegudstjeneste med dåp og nattverd. Fastelaven

Hvitsten kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Onsdag 05.mars. Askeonsdag

Vestby kirke kl.19. Askeonsdaggudstjeneste.

 

Søndag 09.mars

Såner kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 16.mars

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndagskole

Hvitsten kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 23.mars

 

Vestby kirke kl.19. Ungdomsgudstjeneste

Såner kirke kl.11. Familiegudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 30.mars

Såner kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 06.april

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Hvitsten kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Palmesøndag 13.april

Garder kirke kl.11. Felles Palmesøndaggudstjeneste.

 

Skjærtorsdag 17.april

Vestby kirke kl.11. Felles skjærtorsdagsgudstjeneste

 

Langfredag 18.april

Vestby kirke kl.11. Fellesa langfredagsgudstjeneste

Vardåsen, Son kl.13. Felles korsvandring.

 

Påskeaften Søndag 20.april

Felles høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd.

 

1.påskedag Mandag 21.april

Hvitsten kirke kl.11. Felles høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 27.april

Vestby kirke kl.11. Barnas påskefest med dåp og nattverd.

Strømbråten kapell. kl.19. vårkveld på Strømbråten.

 

Søndag 04.mai

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndagskole

Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 11. mai

Vesteby kirke kl.13. Tidebønn- pilgrimsvandring fra Son

Såner kirke kl.11. Dåpsgudstjeneste

 

Lørdag 17.mai

Vestby kirke kl.0830. 17.mai gudstjeneste

Såner kl.0900. 17.mai gudstjeneste

Hvitsten kl.1215. 17.mai gudstjeneste

Garder kirke kl.1030. 17.mai gudstjeneste

 

Søndag 18.mai

Vestby kirke  kl.11.Gudstjeneste med dåp og nattverd. Søndagskole

 

Søndag 25.mai

Såner kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd

Hvitsten kirke kl.13. Familiegudstjeneste  med dåp.Utdeling av 6-års cd og Fisketur.

 

Kristi himmelfartsdag Torsdag 29.mai

Garder kl.11.Stor fami|iegudstjeneste.

 

Søndag 01.juni

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Såner kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

1.pinsedag Søndag 08.juni

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd

 

2.pinsedag 10.juni

Oscarborg festning kl.12.Pinsefest for prostiet.

 

Søndag 15.juni

Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd

Hvitsten kirke kl. 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd

 

Søndag 22.juni

Såner kirke kl.13. Dåpsgudstjeneste

Solåsen kl.11.Økumenisk gudstjeneste

 

Søndag 29.juni

Son v/ kystkultursenteret. kl11. Bryggegudstjeneste.

 

Søndag 06.juli

Vestby kirke kl.11. Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

 

Søndag 13.juli

Garder kirke kl.11. Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

 

Søndag 20.juli.

Såner kirke kl.11. Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

 

Søndag 27.juli.

Hvitsten kirke kl.11. Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

 

Søndag 03.august.

Vestby kirke kl.11. Felles gudstjeneste med dåp og nattverd

 

Søndag 10.august.

Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd

 

Søndag 17.august.

Vestby kirke kl.11. Samtalegudstjeneste

Såner kirke kl.11. Samtalegudstjeneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2014 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Per H. Martinsen. Web-redaktør: Torbjørn Aas

Hva skjer?
Apr21
Mandag, April 21, 2014
11:00Felles høytidsgudstjeneste 2.påskedag
i Hvitsten kirke m/nattverd. v/Torbjørn Aas, Svein Hordnes. Sang ved Ingvild Støkken, Espen Aleksander på kornett.
 
Apr24
Torsdag, April 24, 2014
17:30Vestby barnekor
for barn fra 1.-5.klasse. Øver på Vestby menighetshus.
17:30Soon pikekor
i Såner kirke. For jenter fra 7-9 år.
18:45Vestby ungdomskor
fra 6.klasse og oppver. Øver på Vestby menighetshus.
19:00Såner kirkekor
øver i Såner kirke.
19:30Normisjon
på Vestby menighetshus.
 
Apr25
Fredag, April 25, 2014
17:00Familiesamling for småbarnsfamilier
på Vestby menighetshus.
 
Apr27
Søndag, April 27, 2014
11:00Barnas påskefest
i Vestby kirke med dåp ved Frode Granerud og Tatiana Grushina. Speiderne deltar. Sang ved Soon pikekor. Kirkekaffe.
19:00Vårkveld
i Strømbråten kapell ved Marit Bekken og Svein Hordnes.