Du er her:Forsiden>Gudstjenestelisten
Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten

Velkommen til gudstjeneste i kirkene våre!

Torsdag 14.mai Kristi himmelfartsdag

Garder kirke kl.1100 Stor familiegudstjeneste

 

Søndag 17.mai

Vestby kirke kl.0830 17.mai gudstjeneste

Såner kirke kl.09.00 17.mai gudstjeneste.

Garder kirke kl.10.30 17.mai gudstjeneste.

Son kulturkirke kl.10.45 17.mai gudstjeneste.

Hvitsten kirke kl.1.215 17.mai gudstjeneste.

 

Søndag 24.mai Pinse

Vestby kirke kl.1100 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. 

 

Mandag 25.mai 1.pinsedag

Oscarsborg festning kl.1200 Pinsefest for prostiet

 

Søndag 31.mai

Vestby kirke kl.1100 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Hvitsten kirke kl.1300 Familiegudstjeneste med dåp, 6års-cd og fisketur.

 

Søndag 07.juni

Såner kirke kl.1100 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Garder kirke kl.1100 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 14.juni

Vestby kirke kl.1100 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Son kulturkirke kl.1100 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 21.juni

Solåsen pilegrimsgård kl.1100 Økumeniskgudstjeneste med nattverd.

Hvitsten kirke kl.1300 Dåpsgudstjeneste.

 

Søndag 28.juni

Kystkultursenteret, Son kl.1100 Bryggegudstjeneste med nattverd.( i Son kulturkirke hvis regn)

 

Søndag 05.juni

Garder kirke kl.11. Felles gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 12.juni

Vestby kirke kl.11. Felles gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 19.juli

Son kulturkirke kl.11. Felles gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 26.juli

Hvitsten kirke kl.11. Felles gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 02.august

Garder kirke kl.11. Felles gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Søndag 09.august

Vestby kirke kl.11. Felles gudstjeneste med dp ognattverd.

 

Søndag 16.august

Garder kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Hvitsten kirke kl.13. Dåpsgudstjeneste ?

 

Søndag 23.august

Son kulturkirke kl.11.Samtalegudstjeneste med dåp.

Vestby kirke kl.11. Tidebønn- Klimapilgrimsferd.

Vestby krike kl.18. Samtalegudstjeneste.

 

Søndag 30.august

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd

Son kulturkirke kl.19. Hollenderseilasgudstjeneste ?

 

Lørdag 05.september

Vestby kirke kl.11. og 13. Konfirmasjon.

Søndag 06.september

Vestby kirke kl.11 og 13.Konfirmasjon.

Garder kirke kl.11. Konfirmasjon.

 

Søndag 13.september

Vestby kirke kl.11. Bandgudstjeneste med dåp og nattverd. Søndagskole

Son kulturkirke kl.13. Gudstjeneste med dåp og nattverd.

 

Onsdag 16.september 

Vestby kirke kl.19. Kveldsgudstjeneste med nattverd.  

 

Lørdag 19.september

Son kulturkirke kl.11 og 13. Konfirmasjon.

 

Søndag 20.september

Såner kirke kl.1030 Konfirmasjon.

Hvitsten kirke kl.11. Konfirmasjon

Son kulturkirke kl.13. Konfirmasjon.

 

Søndag 27.september

Vestby kirke kl.11. Gudstjeneste med dåp og nattverd.søndagskole

Garder kirke kl.19. Høstkveld.

 

Søndag 04.oktober

Vestby kirke kl.11. Familieudstjeneste med dåp og nattverd.

Son kulturkirke kl.19. Bandgudstjeneste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Per H. Martinsen. Web-redaktør: Torbjørn Aas

Hva skjer?
Aug9
Søndag, August 9, 2015
11:00 Gudstjeneste m/ dåp og nattverd
i Vestby kirke v/ Marit Bekken, Carla Børresen