Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten

publisert: 07. Mars 2018
Velkommen til gudstjeneste i kirkene våre!

 

Søndag 18.mars

Vestby kirke kl.11.00 Felles gudstjeneste m/dåp og nattverd

 

Palmesøndag 25.mars

Garder kirke kl.11.00 Felles gudstjeneste m/dåp og nattverd

 

Skjærtorsdag 29.mars

Son kulturkirke kl.18.00 Felles Skjærtorsdagsgudstjeneste m/nattverd. Kirkeskyss: 997 20 928

 

Langfredag 30.mars

Såner kirke kl.11.00 Felles Langfredagsgudstjeneste m/nattverd. Kirkeskyss: 928 28 032

 

Lørdag 30.mars

Vardåsen kl.13.00 Korsvandring. Kirkeskyss: 907 32 083

 

1.påskedag 1.april

Vestby kirke kl.11.00 Felles Høytidsgudstjeneste m/dåp og nattverd

 

2.påskedag 2.april

Hvitsten kirke kl.11.00 Felles høytidsgudstjeneste m/dåp og nattverd

 

Søndag 8.april.

Son kulturkirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd. Kirkeskyss: 959 94 162

Vestby kirke kl.11.00  Barnas påskefest m/dåp og nattverd. Babysang og 5 åringer er spesielt invitert

 

Søndag 15.april

Garder kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Vestby kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd                      

 

Søndag 22.april

Såner kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd. Kirkeskyss:907 32 083

Vestby kirkekl.11.00 Familiegudstjeneste m/dåp og nattverd, speiderne deltar.

 

Søndag 29.april

Hvitsten kirke kl.11.00 Felles gudstjeneste m/dåp og nattverd

 

Tirsdag 1.mai

Såner kirke kl.19.00 1.mai gudstjeneste. Kirkeskyss: 907 46 805

 

Søndag 6.mai

Son Kulturkirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd. Kirkeskyss: 900 46 805

Vestby kirke kl.13.30 Tidebønn under Pilegrimsvandringen

 

Torsdag 10.mai

Garder Kl.11.00  Friluftsgudstjeneste/stor familiegudstjeneste m/nattverd

 

Søndag 13.mai 

Vestby kirke kl.11.00 Felles gudstjeneste m/dåp og nattverd

 

Torsdag 17.mai

Vestby kirke kl.08.30 17.mai gudstjeneste                          

Såner kirke kl.09.00 17.mai gudstjeneste. Kirkeskyss: 997 20 928                        

Garder kirke kl.10.30 17.mai gudstjeneste                          

Son kulturkirke kl.10.45 17.mai gudstjeneste. Kirkeskyss: 928 32 083                   

Hvitsten kirkekl.12.15 17.mai gudstjeneste

 

1.pinsedag  20.mai

Såner kirke kl.11.00 Felles høytids gudstjeneste m/dåp og nattverd. Kirkeskyss: 907 32 083

 

2.pinsedag 21.mai

Oscarsborg kl.12.00 Felles høytidsgudstjeneste m/nattverd

 

Lørdag 26.mai

Vestby kirke kl.11.00 Band og bygdegudstjeneste

 

Søndag 27.mai

Son kulturkirke kl.11.00 Gudstjeneste m/nattverd. Kirkeskyss: 456 10 608

 

Søndag 3.juni

Hvitsten kirke kl.11.00 Miljøagentgudstjeneste m/ dåp og nattverd

Vestby kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd                       

 

Søndag 10.juni

Garder kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Såner kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd. Kirkeskyss: 907 46 690

 

Søndag 17.juni

Solåsen pilegrimsgård kl.11.00 Økumenisk gudstjeneste m/nattverd. Kirkeskyss: 456 10 608

Hvitsten kirke kl.19.00 Kveldsgudstjeneste m/nattverd

 

Søndag 24.juni

Son kystkultursenter kl.11.00 Bryggegudstjeneste m/nattverd. Kirkeskyss; 959 94 162

 

Copyright 2018 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone