Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten

publisert: 15. November 2017
Velkommen til gudstjeneste i kirkene våre!

 

Søndag 19.november

Garder kirke kl. 11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattv

Hvitsten kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd

 

Torsdag 23.november

Vestby kirke kl.11.00 Ungdomsgudstjeneste m/konf-kick-off

Kirkeskyss: 92 89 37 49

 

Søndag 26.november

Vestby kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste m/dåp og nattv, babysangreunion

Såner kirke kl.110.00 Bandgudstjeneste m/dåp og nattverd

Kirkeskyss:900 46 805

 

Søndag 3.desember.

Son kulturkirke kl.11.00 Lys-våken gudstjeneste

Kirkeskyss 456 10 608

Garder kirke kl.16.00 Lysgudstjeneste

 

Søndag 3.desember

Hvitsten kirke kl.16.00 Lysgudstjeneste

 

Søndag 10.desember

Vestby kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd. Søndagsskole

Kirkeskyss: 93 84 57 70

Garder kirke kl.19.00 Julens salmer i ord og ton

 

Søndag 17.desember

Son kulturkirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp/nattverd

Kirkeskyss: 900 46 805

Vestby kirke kl.19.00 Vi synger julen inn

m/ Vestby barne og ungdomskor, Vestby korforening, Vestby og Ås musikk korps

Kirkeskyss.90 98 77 57

 

Julaften

Vestby kirke kl.14.00 Julaftensgudstjeneste

Sang v/ Vestby barne og ungdomskor

Kirkeskyss:90 89 77 57

Vestby kirke kl.16.00 Julaftensgudstjeneste

Sang v/ Ingvild Støkken.

Kirkeskyss: 90 89 77 57

Son kulturkirke kl.14.00 Julaftensgudstjeneste

Erlend Tunestvei på trompet, Sang v/ Såner kirkekor

Kirkeskyss: 997 20 928

Hvitsten kirke kl.14.00 Julaftensgudstjeneste

Såner kirke kl.16.00 Julaftensgudstjeneste

Erlend Tunestveit på trompet, Sang v/ Hølenkoret.

Kirkeskyss:907 32083

Garder kirke kl.16.00 Julaftensgudstjeneste

 

1.juledag 25.desember

Vestby kirke kl.12.00 Høytidsgudstjeneste m/ dåp/nattv

Sang v/ Ingvild Støkken.

Kirkeskyss:92 89 37 49

 

2.juledag 26.desember

Såner kirke kl.12.00 Høytidsgudstjeneste m/dåp og nattv

Sang v/ Kirkekoret. Kirkeskyss: 95 99 41 62

 

Søndag 31.desember

Vestby kirke kl.11.00

Gudstjeneste m/dåp og nattv. Kirkeskyss: 90 56 48 51

 

Onsdag 3.januar.

Son kulturkirke kl.19.00 Vi synger julen ut.

 

Søndag 7.januar

Vestby kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattv

Såner kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattv

 

Søndag 14.januar

Garder kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattv

Vestby kirke kl.19.00

Kveldsgudstjeneste m/nattv

 

Søndag 21. januar

Vestby kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattv

Såner kirke kl.19.00 Taizè - gudstjeneste m/nattv

 

Søndag 28.januar

Hvitsten kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattverd

Vestby kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste m/dåp og nattv

 

Søndag 4. februar

Son kulturkirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattv

Garder kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattv

 

Søndag 11. februar

Såner kirke kl.11.00 Karnevalsgudstjeneste  (9 åringer)m/dåp og nattv

Vestby kirke kl.11.00 Fastelavensgudstjeneste m/dåp og nattv

 

Onsdag 14.februar

Son kulturkirke kl.19.00 Askeonsdagsgudstjeneste

 

Søndag 18.februar

Hvitsten kirke kl.11.00  Gudstjeneste m/dåp og nattv

Vestby kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattv

 

Søndag 25.februar

Son kulturkirke kl.11.00 Ordinasjonsgudstjeneste av vår trosopplæringsprest Josva -  m/dåp og nattv

  

Fredag 2.mars

Vestby menighetshus kl.19.00 Kvinnenes internasjonale bønnedag

 

Søndag 4.mars

Garder kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste m/ Barnas misjonsdag m/dåp og nattv

Såner kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattv

 

Søndag 11.mars

Hvitsten kirke kl.11.00 Gudstjeneste m/dåp og nattv

Vestby kirke kl.11.00 Tårnagentgudstjeneste (8 åringer) m/dåp og nattv

Copyright 2017 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone