Anne-Cathrine Christiansen-Aas
Anne-Cathrine Christiansen-Aas
Kirkeverge
Tlf: 64 98 00 88 eller 94 15 13 58 kirkevergen@vestby.kommune.no fellesraadet@vestby.kommune.no
Anette Cecilie Nylænder
Prostiprest
Tlf: 64 98 00 74 eller 95 81 13 13 Anette.Cecilie.Nylaender@vestby.kommune. no
Les mer
Silje Mathea Kleftås Nygård
Kapellan
Tlf: 64 98 00 75 eller 92 11 05 44 Silje.Nygard@vestby.kommune.no
Les mer
Josva Dammann Kvilstad
Josva Dammann Kvilstad
Barne- og ungdomsprest (trosopplæringsleder)
Tlf. 64 98 00 78 eller 93 08 14 65 Josva.Dammann.Kvilstad@vestby.kommune.no
Trond Halvorsen
Trond Halvorsen
Arbeidsleder kirketjenere/kirkegårdsdriften
Tlf: 94 80 99 66
Torbjørn Aas
Torbjørn Aas
Sogneprest
Tlf: 64 98 00 74 eller 99 44 89 70 torbjorn.aas@vestby.kommune.no
Siv-Helene Østnes
Siv-Helene Østnes
Saksbehandler for kirkevergen
Tlf: 64 98 00 70 eller 47 23 14 81
siv-helene.ostnes@vestby.kommune.no
Marit Bekken
Marit Bekken
Koordinerende sogneprest
Tlf: 64 98 00 72 eller 95 70 54 69 marit.bekken@vestby.kommune.no
Svein-Gerhard Soma Hordnes
Svein-Gerhard Soma Hordnes
Kantor
Tlf: 64 98 00 77 eller 92 40 14 41 svein.hordnes@vestby.kommune.no
Tatiana Grushina
Tatiana Grushina
Kantor
Tlf: 64 98 00 73 eller 46 91 61 07 tatiana.grushina@vestby.kommune.no
Marit Roos Hansen
Marit Roos Hansen
Menighetsarbeider
Tlf: 64 98 00 76 eller 92 08 24 08 marit.roos.hansen@vestby.kommune.no
Arne Ekse
Arne Ekse
kirketjener/kirkegårdsarbeider
Tlf: 91 54 53 72
Inger-Berit Venta
Inger-Berit Venta
Kirketjener/kirkegårdsarbeider
Tlf: 40 47 66 50

Kirkekontoret i Vestby

Kirkekontoret har åpningstid 9-11 og 12-14 Besøksadresse:
Vestby rådhus 3 etg.
Postadresse:
Postboks 122
1541 Vestby

Menighetsrådene

Postboks 122
1541 Vestby
menighetsraadene@kirken.vestby.kommune.no

 

Leder i Vestby Felles menighetsråd,Vestby, Såner, Garder og Hvitsten.

Christin Westby                                                                                        Epost:Christin.Westby@vestby.kommune.no                                     Tlf: 977 20 975

 

Leder i Vestby kirkelige fellesråd:

Ole Einar Garder
Epost: oegarder@online.no Tlf. 90 61 42 94

Vestby frivillighetssentral:

Vestby Rådhus
1540 Vestby
Tlf. 64 95 25 60
frvs@online.no

 

Adresser til kirkene

Vestby kirke
Kirkevn. 21, 1540 VESTBY

Bårehuset Vestby kirke
Hvitstenvn. 13, 1540 VESTBY

Såner kirke
Vålerveien 24, 1550 HØLEN

Strømbråten kapell
Kapellvn. 39, 1555 SON

Son kulturkirke
Sagbruksveien 2, 1555 SON

Garder kirke
Garderveien 641, 1540 VESTBY

Hvitsten kirke
Hvitstenvn. 13, 1545 HVITSTEN

Copyright 2017 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone